HPPŠ je trajni poslijediplomski tečaj I kategorije s međunarodnim sudjelovanjem. Predavači na Školi su pozvani nastavnici hrvatskih i inozemnih medicinskih fakulteta. Škola je namijenjena pedijatrima, liječnicima školske medicine, liječnicima opće prakse i obiteljske medicine te svim suradnim medicinskim strukama koje se bave zdravstvenom zaštitom djece.

Kako u primarnoj, tako i u sve kompleksnijoj postprimarnoj dječjoj zaštiti, medicinske sestre i tehničari su integralni dio kliničkog, dijagnostičkog, terapeutskog, habilitacijskog i rehabilitacijskog tima. Stoga se tijekom seminara održavaju i predavanja za medicinske sestre koje rade u zdravstvenoj zaštiti djece. Predavači su  liječnici i medicinske sestre koji su priznati stručnjaci za navedena područja.