Organizatori, voditelji i odbori

Organizator |  Klinički bolnički centar Split, Klinika za dječje bolesti

Stručni organizatori

 • Hrvatski lječnički zbor, Hrvatsko pedijatrijsko društvo
 • Hrvatski lječnički zbor, Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu
 • Hrvatska udruga medicinskih sestara, Pedijatrijsko društvo

Stručni savjetnici  |  Livio Balarin, Vjekoslav Krželj
Voditeljica   |  Radenka Kuzmanić Šamija    

Počasni odbor

 • Dragica Beštak
 • Vesna Bosanac
 • Josip Grgurić
 • Elvira Laura
 • Duško Mardešić
 • Julije Meštrović
 • Aida Mujkić
 • Nađa Stojkić
 • Milka Valpotić
 • Marija Županović

Organizacijski odbor

 • Mirjana Bogdanović
 • Ivana Čulo Čagalj
 • Ivanka Ercegović
 • Jasna Karačić
 • Željka Karin
 • Meira Kraus
 • Kristina Kužnik
 • Bernarda Lozić
 • Joško Markić
 • Neven Pavlov
 • Davor Petrović
 • Marijan Saraga
 • Ana Skelin Glavaš
 • Saša Sršen
 • Luka Stričević
 • Marko Šimunović
 • Mira Talaja
 • Tamara Tomić
 • Ivana Unić

Tajništvo

 • Mirjana Bogdanović
  e-mail : mbogdan [at] kbsplit.hr
 • Tamara Tomić
  e-mail : tamarast67 [at] yahoo.com
 • Klinički bolnički centar Split
  Klinika za dječje bolesti
  Spinčićeva 1   21000 Split
  Tel. 021 556 303; mob. 091 580 22 47

Tehnički organizator

 • Turistička agencija OMNIVIA- obrt Kaštil Slanica
  Poljički trg 2
  21310 Omiš
  ID: HR-AB-21-17060500102
  GSM: 098 813 680; 099 314 6220
  Tel/fax: 021/862 238
  e-mail: info [at] omnivia.hr