19. Seminar za liječnike i medicinske sestre

19. HPPŠ

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR
HRVATSKO PEDIJATRIJSKO DRUŠTVO
HRVATSKO DRUŠTVO ZA ŠKOLSKU I SVEUČILIŠNU MEDICINU
HRVATSKO UDRUŽENJE MEDICINSKIH SESTARA - PEDIJATRIJSKA SEKCIJA
MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU
KLINIČKA BOLNICA SPLIT
 
 

   19.  SEMINAR
ZA LIJEČNIKE I MEDICINSKE SESTRE

   HRVATSKA PROLJETNA PEDIJATRIJSKA ŠKOLA
   Split, 15 - 19. travnja 2002. godine

 

 
STRUČNI VODITELJ: 
Prof. dr. Livio Balarin

POČASNI ODBOR:
Prim. dr. Marija Bešker
Doc. dr. Mihovil Biočić
Prim. mr. sc. dr. Vesna Bosanac
Prof. dr. Mladen Križ
Prof.dr. Duško Mardešić
Prof.dr. Dinko Mirić
Prim.dr. Marija Novak
Prof.dr. Slavko Perović
Prof.dr. Željka Reiner-Banovac
Prof. dr. Zvonko Rumboldt


ORGANIZACIJSKI ODBOR: 
Mirjana Bogdanović, adm. 
Dr. Meira Kraus 
Doc. dr. Vjekoslav Krželj 
Elvira Laura, vms 
Mr. sc. dr. Julije Meštrović 
Gordana Novak, vms 
Dr. Luka Stričević 
Tamara Tomić, ms 
Milka Valpotić, vms 
Marija Županović, vms 

PROGRAM ZA LIJEČNIKE
PROGRAM ZA MEDICINSKE SESTRE


Hrvatska liječnička komora za predavače na ovom seminaru dodjeljuje 15 bodova, a za slušatelje 10 bodova. Potvrdnicu o sudjelovanju na seminaru dobivaju i medicinske sestre.

PRIJAVE slati na adresu:
Prof. dr. sc. Livio Balarin
Klinika za dječje bolesti, Klinička bolnica Split
21 000 Split, Spinčićeva 1
Tel. 021 556-303 ili 556-286
Fax. 021 556-590
e-mail: krzelj [at] kbsplit.hr ( )

KOTIZACIJA: 400 Kuna
Kotizaciju uplatiti na žiro-račun br. 34400-603-5631 - Klinička bolnica Split - s naznakom za HRVATSKU PROLJETNU PEDIJATRIJSKU ŠKOLU, poziv na broj 07 286 ili u uredu seminara prilikom dolaska.
Sudionik s uplaćenom kotizacijom dobiva tiskane materijale seminara.

PRIJAVU SMJEŠTAJA izvršiti na recepciji hotela "Marjan" u Splitu, tel 021 342-929 ili 342-866, 302-111; fax 021 342-930

Za sve potrebne informacije obratiti se:
Prof. dr. Livio Balarin na adresu Kliničke bolnice Split ili kućni telefon 021 385-348 (poslije podne i navečer), e-mail: krzelj [at] kbsplit.hr

DRUŠTVENI PROGRAM 2002.

Ponedjeljak, 15.04.2002.
08:30 -  Otvaranje Seminara uz pozdravne govore.
Nastup djecjeg zbora Srdelice
Prof. dr. Josip Grguric: Otvaranje izložbe posvecene Prof. dr. Ivi Švelu.
Izložba likovnih radova ucenika O.Š. Blatine-Škrape, Split
Kratka stanka uz kavu i slastice u Piano baru hotela Marjan 

20:00 - Domjenak dobrodošlice u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika prireduju prof. dr. Branimir Lukšic, župan splitsko-dalmatinski i Organizacijski odbor HPPŠ. U prigodnom programu nastupit ce klapa Puntari. Klapa Puntari iz Omiša slavi ove godine 10. godišnjicu djelovanja. Prošle godine bili su apsolutni pobjednici Festivala dalmatinskih klapa u Omišu. U klapi nastupa 5 clanova, a prvi tenor je žena. 

Utorak, 16.04. 2002.
13:00 - Sastanak Upravnog odbora Hrvatskog pedijatrijskog društva u hotelu Marjan.

Srijeda, 17.04.2002.
15:00 - Izlet u gradove Kaštela i Trogir pod pokroviteljstvom gradonacelnika Kaštela, gosp. Ante Sanadera,dipl.ing. Polazak autobusima s vodicima ispred hotela Marjan tocno u 15 sati. U Kaštelima je organiziran posjet poznatom botanickom vrtu O.Š. Ostrov u Kaštel Lukšicu, posjet kaštelu Vitturi s obilaskom Muzeja grada, obilazak kaštela Rušinac, stare crkve s grobnicom Miljenka i Dobrile (kaštelanski Romeo i Julija). Na putu prema Trogiru, u Kaštel Štafilicu razgledat ce se 15 stoljeca stara maslina. U Trogiru je organiziran posjet katedrali Sv. Lovre, Muzeju grada Trogira, Lapidariumu i obilazak grada. Vecera u hotelu Palace u Kaštel Lukšicu s pocetkom u 20 sati. Uz prigodni pozdrav Gradonacelnika tijekom vecere zabavljat ce nas KUD Ante Zaninovic iz Kaštel Kambelovca i VIS Top-express. Povratak u Split u 24 sata. 
Participacija za izlet iznosi 40 kuna. Molimo sve zainteresirane za izlet da se na vrijeme pribilježe u uredu Škole.

Četvrtak, 18.04.2002.
21:00
-
Za zainteresirane sudionike HPPŠ organizirano je druženje u meksickom restoranu Cantina la fiesta u neposrednoj blizini hotela Marjan. Moguca je konzumacija jela i pica. Zabava i ples uz živu glazbu. Ulaznica od 20 kuna ujedno predstavlja bon za 2 pica po izboru. 
Molimo sve zainteresirane da se na vrijeme pribilježe u uredu Škole.

Petka, 19.04.2002.
Zatvaranje Seminara i podjela potvrdnica uz završnu rijec voditelja.

Predavnja HPPS 2002 - Supplement | Paediatr Croat Vol.46 Suppl 1 2002.

 

UDK 616-053.2 CODEN PCROE6 ISSN 1330-724X   Vol. 46 Suppl 1 2002
PAEDIATRIA CROATICA   
Paediatr Croat  Vol. 46 travanj 2002. Supl 1
Suplement sadrži predavanja održana na IX. seminaru Hrvatske proljetne pedijatrijske škole u Splitu od 15. do 19. 04. 2002. godine.

 

JEDINICA INTENZIVNOG LIJEČENJA DJECE U SPLITU

Julije Meštrović - PDF

PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT IN CLINICAL HOSPITAL SPLIT
J. Meštrović - PDF

BARTTER'S AND BARTTER-LIKE SYNDROMES
Michael J. Dillon - PDF

NEPHROTIC SYNDROME IN INFANTS AND CHILDREN
Olli Koskimes - PDF

NEFROTSKI SINDROM U DOJENČADI I DJECE
O. Koskimies  - PDF

SUVREMENE SPOZNAJE O ALPORTOVOM SINDROMU
Danic Batinić - PDF

CURRENT CONCEPTS ABOUT ALPORT'S SYNDROME
D. Batinić - PDF

MORFOLOŠKI ASPEKTI ALPORTOVA SINDROMA
Mira Šćukanec-Špoljar, Ivana Ilić -PDF


MORPHOLOGICAL ASPECTS OF ALPORT'S SYNDROME
M. Šćukanec-Špoljar, I. Ilić - PDF

CISTE I CISTIČNE BOLESTI BUBREGA U DJECE
Marijan Saraga - PDF

RENAL CYSTS AND CYSTIC DISEASES IN CHILDREN
M. Saraga - PDF

UROLITIJAZA U DJEČJOJ DOBI
Danko Milošević, Danica Batinić - PDF

UROLITHIASIS IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE
D. Milošević, D. Batinić - PDF

VEZIKOURETERALNI  REFLUKS - STARA I NOVA TEMA
Danica Batinić - PDF

VEZIKOURETERAL REFLUX - OLD AND NEW THEME
D. Batinić- PDF

PRIMJENA DOPLERA U DJEČJOJ NEFROLOGIJI I UROLOGIJI
Andrea Cvitković Kuzmić, Boris Brkljačić - PDF

APPLICATION OF DOPPLER IN PEDIATRIC NEPHROLOGY AND UROLOGY
A. Cvitković Kuzmić, B. Brkljačić - PDF

RADIONUKLIDNE PRETRAGE U PEDIJATRIJSKOJ NEFROLOGIJI
Mirna Šubat-Dežulović - PDF

RADIONUCLIDE IMAGING STUDIES IN PEDIATRIC NEPHROLOGY
M. Šubat-Dežulović - PDF

PROTEINURIJA I RAZVOJ BUBREŽNIH OŠTEĆENJA
Vlado Oberiter - PDF

PROTEINURIA AND PROGRESSION OF RENAL DISEASES
V. Oberiter - PDF

PROCJENA BUBREŽNE FUNKCIJE U DJECE
Jasna Đelmiš - PDF

EVALUATION OF RENAL FUNCTION IN CHILDREN
J. Đelmiš - PDF

OSVRT NA HIPERTENZIJU DJECE I ADOLESCENATA
Mirjana Rumboldt - PDF

AN ACCOUNT ON HYPERTENSION IN CHILDREN AND ADOLESCENTS
M. Rumboldt - PDF

FARMAKOLOŠKO LIJEČENJE ARTERIJSKE HIPERTENZIJE U DJECE
Alojz Gregorič - PDF

PHARMACOLOGIC TREATMENT OF HYPERTENSION IN CHILDREN
A. Gregorič - PDF

LIJEČENJE INFEKCIJA MOKRAĆNOG SUSTAVA U DJECE - NOVOSTI I STARI PROBLEMI
Rajko Kenda - PDF

TREATMENT OF URINARY TRACT INFECTIONS IN CHILDREN - NEW AND OLD PROBLEMS
R. Kenda - PDF

KIRURŠKO LIJEČENJE DJECE S ANOMALIJAMA UROGENITALNOG SUSTAVA
Mihovil Biočić, Marijan Saraga, Dražen Budimir, Jakov Todorić - PDF

SURGICAL TREATMENT OF UROGENITAL ANOMALIES IN CHILDREN
M. Biočić, M. Saraga, D. Budimir, J. Todorić - PDF

TRANSPLANTACIJA BUBREGA U DJECE
Zvonimir Puretić, Mirjana Puretić-Frljuk, Dinko Milavec, Hrvoje Puretić - PDF

RENAL TRANSPLANTATION IN CHILDREN
Z. Puretić, M. Puretić- Frljuk, D. Milavec, H. Puretić - PDF

FUNDAMENTALS OF DEVELOPMENTAL NEUROLOGY
Heinz F. R. Prechtl, Christa Einspieler - PDF

OSNOVE RAZVOJNE NEUROLOGIJE
H. F. R. Prechtl, C. Einspieler - PDF

NOVIJA DOSTIGNUĆA U DIJAGNOSTICI HEREDODEGENERATIVNIH ENCEFALOPATIJA
Vlatka Mejaški-Bošnjak - PDF

UP-DATE IN DIAGNOSTIC OF HEREDODEGENERATIVE ENCEPHALOPHATIES
V. Mejaški-Bošnjak - PDF

ORGANSKE ACIDURIJE S NEUROLOŠKIM SIMPTOMIMA
Ivo Barić -PDF

ORGANIC ACIDURIAS WITH NEUROLOGICAL PRESENTATION
I. Barić - PDF

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA NEUROMETABOLIČKIH POREMEĆAJA
Ksenija Fumić, Miljenka Maradin - PDF

LABORATORY DIAGNOSIS OF NEUROMETABOLIC DISORDERS
K. Fumić, M. Maradin - PDF

REGISTAR RIZIČNOG NOVOROĐENČETA
Zlata Modrušan-Mozetič, Mladen Križ, Ela Paučić Kirinčić, Antun Sasso, Igor Prpić, Inge Vlašić-Cicvarić -PDF

RISK REGISTRY FOR BABIES
Z. Modrušan-Mozetič, M. Križ, E. Paučić-Kirinčić, A. Sasso, Igor Prpić, I. Vlašić-Cicvarić - PDF

TREATMENT OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY IN THE PAST, NOWADAYS AND IN THE FUTURE
M. Veličković Perat -PDF

LIJEČENJE DJECE S CEREBRALNOM PARALIZOM U PROŠLOSTI, DANAS I U BUDUĆNOSTI
Milivoj Veličković Perat - PDF

PRECHTL'S QUALITATIVE ASSESSMENT OF GENERAL MOVEMENTS - A WINDOW INTO THE BRAIN
Christa Einspieler, Heinze F. R. Prechtl - PDF

PRECHTLOVA KVALITATIVNA PROCJENA OPĆIH POKRETA - PROZOR U MOZAK
C. Einspieler, H. F. R. Prechtl - PDF

SINDROM MLOHAVOG DOJENČETA
Nina Barišić - PDF

THE FLOPPY INFANT SYNDROME
N. Barišić - PDF

BASIC PRINCIPLES OF THE NEURODEVELOPMENTAL TREATMENT (NDT) - BOBATH
Tatjana Dolenc Veličković - PDF

BAZIČNI PRINCIPI NEURORAZVOJNOG TRETMANA (NRT) - BOBATH
T. Dolenc Veličković - PDF

PRVA ISKUSTVA S PRIMJENOM BOTULINUM TOKSINA TIPA A U DJECE S CEREBRALNOM PARALIZOM
Antun Sasso, Jasminka Zec-Mikuličić, Aleksandar Stošić, Irenko Bajok - PDF

THE FIRST EXPERIENCES WITH BOTULINUM TOXIN TYPE A IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY
A. Sasso, J. Zec-Mikuličić, A. Stošić, I. Bajok - PDF

ZLOSUDNE EPILEPTIČKE ENCEFALOPATIJE DJEČJE DOBI
Biserka Rešić, Maja Tomasović, Ivo Valić, Marija Meštrović, Radenka Kuzmanić Šamija, Ivana Olujić - PDF

MALIGNANT EPILEPTIC ENCEPHALOPATHIES IN INFANCY AND EARLY CHILDHOOD
B. Rešić, M. Tomasović, I. Valić, M. Meštrović, R. Kuzmanić Šamija, I. Olujić - PDF

BENIGNI EPILEPTIČKI SINDROMI DJEČJE DOBI
Miljen Gazdik, Ela Paučić-Kirinčić, Mladen Križ - PDF

BENIGN EPILEPTIC SYNDROMES OF CHILDHOOD
M. Gazdik, E. Paučić-Kirinčić, M. Križ - PDF

ANTIEPILEPTIČKI LIJEKOVI U LIJEČENJU EPILEPSIJA I EPILEPTIČKIH SINDROMA RAZVOJNE DOBI
Ela Paučić-Kirinčić, Igor Prpić, Anton Sasso, Miljen Gazdik, Zlata Modrušan-Mozetič, Vera Vlahović-Palčevski - PDF

ANTIEPILEPTIC DRUGS FOR THE TREATMENT OF EPILEPSY AND EPILEPTICS SYNDROMS OF CHILDHOOD
E. Paučić-Kirinčić, I. Prpić, A. Sasso, M. Gazdik, Z. Modrušan-Mozetič, V. Vlahović-Palčevski - PDF

PAROKSIZMALNI NEEPILEPTIČKI POREMEĆAJI U DJETINJSTVU
Ljerka Cvitanović-Šojat - PDF

PAROXYSMAL NONEPILEPTIC EVENTS IN CHILDHOOD
Lj. Cvitanović-Šojat - PDF

GLAVOBOLJE DJECE - KLINIČKE I DIJAGNOSTIČKE OSOBITOSTI
Igor Prpić, Ognjen Mladinov, Ela Paučić-Kirinčić, Inge Vlašić-Cicvarić, Antun Sasso, Zlata Modrušan-Mozetič - PDF

HEADACHES IN CHILDERN - CLINICAL AND DIAGNOSTICAL CHARACTERISTICS
I. Prpić, O. Mladinov, E. Paučić-Kirinčić, I. Vlašić-Cicvarić, A. Sasso, Z. Modrušan-Mozetič - PDF

LIJEČENJE GLAVOBOLJA DJECE
Ognjen Mladinov, Igor Prpić, Ela Paučić-Kirinčić, Inge Vlašić-Cicvarić, Antun Sasso, Zlata Modrušan-Mozetič - PDF

TREATMENT OF HEADACHES IN CHILDREN
O. Mladinov, I. Prpić, E. Paučić-Kirinčić, I. Vlašić-Cicvarić, A. Sasso, Z. Modrušan-Mozetič - PDF

VALUE OF CFS INVESTIGATION IN DIAGNOSIS AND THERAPY OF INHERITED METABOLIC ENCEPHALOMYOPATHIES
Ron A. Wevers - PDF

In memoriam
Prof. dr. sc. Ivo Švel
20. svibnja 1923. - 20. svibnja 2002
in memoriam Prof. dr.sc. Ivo Švel

Prim. mr. sc. Božen Pivalica
2. ožujka 1933. - 16. studenog 2001.
in memoriam Prim. mr.sc. Božen Pivalica