21. Seminar za liječnike i medicinske sestre

21. HPPŠ - program

Paediatr Croat Vol.48 Suppl 1 - 2004

UDK 616-053.2 CODEN PCROE6 ISSN 1330-724X; Vol. 48 Suppl 1 2004
In memoriam: Prof. dr. sc. Željka Reiner-Banovac (1924.-2004.)

Josip Grgurić
PLAČ DJETETA IZMEĐU KOMUNIKACIJE I PATNJE |
PDF
Janez Babnik, Ljubomir Rončević
REANIMACIJA NOVOROĐENČETA |
PDF
Metka Derganc
HIPOKSIČKO-ISHEMIJSKA ENCEFALOPATIJA NOVOROĐENČETA |
PDF
Miljen Gazdik, Ela Paunčić-Kirinčić, Sandro Brusich
NOVOROĐENAČKE KONVULZIJE |
PDF
Jelena Polak-Babić
ULTRAZVUK MOZGA NOVOROĐENČETA |
PDF
Zlata Modrušan-Mozetič
REGISTAR RIZIČNE DJECE -DUDOROČNO PRAĆENJE |
PDF
Emilja Juretić
MEHANIČKA VENTILACIJA NOVOREĐENČADI |
PDF
Vesna Benjak
RAVNOTEŽA VODE, ELEKTROLITA I ACIDOBAZNOGA STATUSA NOVOROĐENČETA | 
PDF
Julije Meštrović
PARENTERALNA PREHRANA NOVOROĐENČADI |
PDF
Igor Prpić, Alenka Vukelić, Robert Krajina, Sanja Zaputović, Radojka Samardžija
ENTERALNA PREHRANA NOVOROĐENČETA - ZALOG ZA BUDUĆNOST |
PDF
Ivanka Furlan, Miroslava Barle, Mila Družić
NOVOROĐENAČKA ŽUTICA |
PDF
Milan Stanojević, Branka Koprčina
SMETNJE KOAGULACIJE U NOVOROĐENAČKOJ DOBI |
PDF
Ivo Barić, Ksenija Fumić, Martin Ćuk, Miljenka Maradin
OSNOVNE METABOLIČKE PRETRAGE: INDIKACIJE I EVALUACIJA |
PDF
Vojko Rožmanić, Kristina Lah-Tomulić, Miljenko Gazdik, Vladimir Ahel
SEPSA I MENINGITIS U NOVOROĐENČETA |
PDF
Vjekoslav Krželj
NOVOROĐENAČKI OSTEOMIJELITIS |
PDF
Stipe Batinica, Marko Bogović
UROĐENE ANOMALIJE KOJE ZAHTIJEVAJU HITNO KIRURŠKO ZBRINJAVANJE |
PDF
Vladimir Ahel, Neven Čače, Sandro Dessardo, Vojko Rožmanić
ULOGA RANE DIJAGNOSTIKE I LIJEČENJA PRIROĐENIH SRČANIH GREŠAKA |
PDF
Miljen Gazdik, Vojko Rožmanić, Vladimir Ahel, Inge Vlašić-Cicvarić
ETIČKI PROBLEMI U NEONATOLOGIJI |
PDF
Sanja Kapitanović
MOLEKULARNA GENETIKA I PERSONALNA MEDICINA | PDF
Ingeborg Barišić, Ivona Sansović, Jasna Knežević, Jasminka Pavelić
GENETIČKI UZROCI OŠTEĆENJA SLUHA |
PDF
Darko Rihter, Jadranka Sertić
ULOGA GENOMSKE ANALIZE U PRIMARNIM IMUNODEFICIJENCIJAMA |
PDF
Iskra Petković
MOLEKULARNA CITOGENETIKA U DIJAGNOSTICI MIKRODELECIJSKIH SINDROMA |
PDF
Kristina Crkvenac Gornik, Zorana Grubić, Ivana Tonković Đurišević,
Dubravka Mužinić, Davor Begović, Vesna Kerhin Brkljačić
PRIMJENA MIKROSATELITSKIH LOKUSA U PRENATALNOJ DIJAGNOSTICI NAJČEŠĆIH ANEUPLOIDIJA |
PDF
Ivo Barić, Miljenka Maradin, Ksenija Fumić
RACIONALNA DIJAGNOSTIKA NASLJEDNIH METABOLIČKIH BOLESTI |
PDF
Ksenija Fumić, Ivo Barić, Mirando Mrsić, Miljenka Maradin
LIZOSOMSKE BOLESTI NAKUPLJANJA - SUVREMENA DIJAGNOSTIKA I NOVE MOGUĆNOSTI LIJEČENJA |
PDF
Jasminka Pavelić
GENSKO LIJEČENJE U PEDIJATRIJI |
PDF
Bojana Brajenović Milić
INVAZIVNE I NEINVAZIVNE METODE PRENATALNE DIJAGNOSTIKE |
PDF
Vida Čulić
DIJAGNOSTIKA I PRAĆENJE INTRAUTERINIH INFEKCIJA |
PDF
Feodora Stipoljev
PRENATALNI PROBIR PLODOVA RIZIČNIH ZA POJAVU KROMOSOMSKIH I GENSKIH POREMEĆAJA |
PDF
Vladimir Sarnavka
NOVOROĐENAČKI SKRINING |
PDF
Darinka Šumanović Glamuzina
MINOR MALFORMACIJE I NJIHOV ZNAČAJ U NEONATOLOGIJI |
PDF
Ingeborg Barišić, Višnja Tokić, Giorgie Petković, Zlata Modrušan-Mozetić, Zlata Beer, Adele Žužek,
Nenad Vondraček, Mirna Milevoj-Ražem, Maja Mršić-Toth, Ivo Ligutić
EUROCAT - VAŽNOST EPIDEMIOLOŠKOG PRAĆENJA PRIROĐENIH MANA |
PDF
Andrea Langmann, Sussanne Linder, Herwig Gschiel
THE ORGANIZATION OF CHILDREN'S OPHTHALMOLOGIC CARE IN AUSTRIA |
PDF
Tatjana Filipović
PROBLEMATIKA RETINOPATIJE PREMATURORUM |
PDF
Mustafa Sefić
KONGENITALNI GLAUKOM |
PDF
Tihomir Ćurković, Tomislav Jukić, Ivana Lovrić
KONGENITALNA KATARAKTA |
PDF
Venera Lakoš Krželj
STRABIZMI DJEČJE DOBI |
PDF
Ljubica Dorn
VID I VIDNA OŠTRINA U MALE DJECE |
PDF
Milan Ivanišević, Lovro Bojić, Veljko Rogošić, Vitomit Višić
KONJUKTIVITIS NOVOROĐENČADI |
PDF
Ljubica Dorn, Vjekoslav Dorn, Stjepan Vlahović
OČNE OZLJEDE U DJEČJOJ DOBI |
PDF