22. Seminar za liječnike i medicinske sestre

22. HPPŠ - program

PEDIATRIA CROATICA
UDK 616-053.2 CODEN PCROE6 ISSN 1330-724X; Vol. 49 Suppl 1 2005

Urelija Rodin
POKAZATELJI ZDRAVSTVENOG STANJA DJECE U HRVATSKOJ | PDF

Josip Grgurić
"QUO VADIS" HRVATSKA PEDIJATRIJA? | PDF
Julije Meštrović
KRONIČNO BOLESNA DJECA OVISNA O UREĐAJIMA | PDF
Henri A. Verhaaren
SOURCES AND SEARCH STRATEGIES IN PAEDIATRIC IMMUNOLOGY | PDF

Branko Malenica
NESPECIFIČNA I SPECIFIČNA IMUNOST | PDF

Srđan Banac
IMA LI MOJE DIJETE POREMEĆENU IMUNOST? | PDF
Drago Batinić
LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA IMUNODEFICIJENCIJSKIH SINDROMA | PDF

Alenka Gagro
MEHANIZMI IMUNOSUPRESIJE U DJECE | PDF

Branka Golubić-Ćepulić, Ines Bojanić, Ivo Radman
IMUNOLOŠKI UČINCI TRANSFUZIJE KRVI | PDF
Darko Richter
CIJEPLJENJE I CJEPIVA | PDF
William J. Britt
PERINATAL HERPESVIRUS INFECTIONS | PDF
Belkisa Čolić-Hadžić
IMUNOLOŠKI STATUS NOVOROĐENČADI MALE RODNE MASE | PDF
Sanja Kolaček
IMUNOST PROBAVNOG SUSTAVA | PDF
Nina Barišić
IMUNOLOŠKI ASPEKTI BOLESTI SREDIŠNJEG I PERIFERNOG ŽIVČANOG SUSTAVA | PDF
Neda Aberle, Milivoj Boranić
IMUNOLOŠKI ASPEKTI TUBERKULOZE U DJECE | PDF
Henri A. Verhaaren
HOW IMMUNE IS THE CARDIOVASCULAR SYSTEM?
THE POINT OF VIEW OF A PEDIATRIC CARDIOLOGIST |
PDF
Ivan Malčić, Hrvoje Kniewald, Marija Jelušić, Sanja Dorner
IMUNODEFICIJENCIJE U PEDIJATRIJSKOJ KARDIOLOGIJI |
PDF
Senka Mesihović-Dinarević
AUTOIMUNE REUMATSKE BOLESTI | PDF
Dorian Tješić-Drinković, Duška Tješić-Drinković, J. Vraneš, A. Votava-Raić, J. Kelečić, A. Gagro
IMUNOLOŠKI ASPEKT PLUĆNE BOLESTI U CISTIČNOJ FIBROZI | PDF
Zlatko Mandić, Mirna Sipl, Ivana Vučemilović-Šimunović, Ljerka Pinotić
IMMUNOGLOBULIN LEVELS IN CHILDREN WITH ALLERGIC AND NON - ALLERGIC CHILDHOOD ASTHMA | PDF
Srđana Čulić
CITOKINI I AUTOIMUNOSNE BOLESTI | PDF
Darko Richter
TERAPIJSKA PRIMJENA POLIVALENTNOG HUMANOG IMUNOGLOBULINA U DJEČJOJ DOBI | PDF
Goran Tešović
VIRUSNA CJEPIVA - STANJE U HRVATSKOJ POČETKOM 2005. GODINE | PDF
Zsofia Meszner
AGE SPECIFIC VACCINATIONS IN HUNGARY | PDF
Goran Tešović
AKTIVNA IMUNIZACIJA U HRVATSKOJ - ŠTO I KAKO MIJENJATI? | PDF
Goran Tešović, Sanja Zember, Dragomir Božinović
PREVENCIJA VERTIKALNOG PRIJENOSA VIRUSNIH BOLESTI I TOKSOPLAZMOZE | PDF
Branko Miše
DIJAGNOSTIČKI POSTUPNICI INFEKTIVNIH SINDROMA | PDF
Arjana Tambić-Andrašević
REZISTENCIJA NA ANTIBIOTIKE NAJVAŽNIJIH BAKTERIJSKIH PATOGENA U DJEČJOJ DOBI | PDF
Nikola Bradarić, Ivo Ivić
LIŠMENIJAZA: KLINIČKE OSOBITOSTI U DJECE | PDF
Oktavija Đaković-Rode
DIJAGNOSTIKA TOKSOPLAZMOZE I BARTONELOZE | PDF
Ivo Ivić, Nikola Bradarić
TOKSOPLAZMOZA U DJECE | PDF
Deni Karelović, Vjekoslav Krželj, Damir Pezelj
GENITALNE INFEKCIJE UZROKOVANE LJUDSKIM PAPILOMAVIRUSIMA U PEDIJATRIJI
| PDF
Silva Zupančić-Šalek
UVOD U HEMOSTAZU | PDF
Ljiljana Popović, Marina Peklić
LIJEČENJE REKOMBINANTNIM AKTIVIRANIM FAKTOROM VII PRI TRANSPLANTACIJI JETRE U DJECE | PDF
Biserka Rešić
INTRAKRANIJALNO KRVARENJE U NOVOROĐENAČKOJ DOBI | PDF
Goran Račić, Zaviša Čolović
TONZILOADENOIDEKTOMIJA I KRVARENJE | PDF
Srđana Čulić
LOKALNA FIBRINOLIZA KAO UZROK KRVARENJA U DJECE NAKON TONZILEKTOMIJE | PDF
Mihovil Biočić, Davor Todorić, Jakov Meštrović, Ivo Jurić, Tomislav Šušnjar, Jakov Todorić
KRVARENJE IZ PROBAVNOG SUSTAVA U DJECE | PDF
Silva Zupančić-Šalek
HITNA STANJA U HEMOFILIJI | PDF
Ivo Radman, Josip Slipac, Branka Golubić-Ćepulić
MOŽE LI REKOMBINIRANI HUMANI ERITROPOETIN ZAMIJENITI TRANSFUZIJU ERITROCITA? | PDF