24. Seminar za liječnike i medicinske sestre

24. HPPŠ -program

PEDIATRIA CROATICA
UDK 616-053.2 CODEN PCROE6 ISSN 1330-724X; Vol. 50 Suppl 1 2007


In memoriam: Prof. dr. sc. Slavko Perović(1921.-2007.)

 


Josip Grgurić
OBVEZNI OBLIK PRAĆENJA RASTA I RAZVOJA DJECE "ZDRAVSTVENOM KNJIŽICOM DJETETA" | PDF

Marija Radonić, Ljiljana Betica Radić
SUVREMENO LIJEČENJE INFEKCIJA GORNJIH DIŠNIH PUTOVA U DJECE | PDF

Mitja Velepič, Tamara Braut, Milodar Kujundžić, Radan Starčević, Robert Tićac
ENDOSKOPSKA KIRURGIJA NOSA I SINUSA U DJECE | PDF
Srđan Banac, Vladimir Ahel, Vojko Rožmanić, Ivan Zubović
FARMAKOTERAPIJSKI ASPEKTI KRUPA I BRONHIOLITISA | PDF
Vojko Rožmanić, Vladimir Ahel, Srđan Banac, Ivan Zubović, Giordano Šaina
PNEUMONIJE U DJECE | PDF
Sandro Dessardo
AKUTNA RESPIRATORNA INSUFICIJENCIJA U DJEČJOJ DOBI | PDF
Ivan Zubović, Kristina Lah Komulić
RESPIRATORNE TEGOBE UZROKOVANE PRIROĐENIM ANOMALIJAMA DIŠNOGA SUSTAVA | PDF
Ediba Saračević
ALGORITAM DIJAGNOSTIČKIH PRETRAGA U OBOLJENJIMA DIŠNIH PUTOVA DJEČJE DOBI | PDF
Giordano Šaina
SLIKOVNE DIJAGNOSTIČKE METODE U PEDIJATRIJSKOJ PULMOLOGIJI | PDF
Vladimir Ahel, Srđan Banac, Ivan Zubović, Neven Čače, Vojko Rožmanić
BRONHOLOŠKA OBRADA U DJEČJOJ DOBI | PDF
Ivka Zoričić Letoja, Branka Kristić Kirin
KONTROLA TUBERKULOZE DJECE I MLADEŽI | PDF
Dorijan Tješić-Drinković, Duškao Tješić-Drinković, Jadrnaka Klećić, Ana Votava-Raić, Alenka Gagro, Jasminka Vraneš
CISTIČNA FIBROZA: PATOGENEZA PLUĆNE BOLESTI | PDF
Neda Aberle
IMUNOBIOLOGIJA ASTME | PDF
Irena Ivković - Jureković
RECIDIVNO PISKANJE I ASTMA U MALE DJECE - DIJAGNOSTIČKI PRISTUP, PROGNOZA I LIJEČENJE | PDF
Mensur Hadžibeganović
LIJEČENJE AKUTNOG NAPADA ASTME DJEČJE DOBI | PDF
Eva Verona, Biserka Čičak, Iva Mihatov Štefanović
PRINCIPI DUGOTRAJNOG LIJEČENJA ASTME U DJECE | PDF
Neven Pavlov
FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIKA I NADZOR DJECE S ASTMOM | PDF
Ivica Kostović, Zdravko Petanjek
DEVELOPMENTAL REORGANIZATION OF THE HUMAN CEREBRAL CORTEX | PDF
Mijna Hadders - Algra
QUALITY OF GENERAL MOVEMENTS AS A MEANS TO EVALUATE THE INTEGRITY OF THE YOUNG NERVOUS SYSTEM | PDF
Vlatka Mejaški - Bošnjak
DIJAGNOSTIČKI PRISTUP RANOM OTKRIVANJU NEURORAZVOJNIH ODSTUPANJA | PDF
Mijna Hadders - Algra
THE NEUROLOGICAL EXAMINATION AT PRESCHOOL AGE: A CRITICAL APPRAISAL OF CURRENT METHODS | PDF
Igor Prpić, Branimir Peter, Robert Krajina
PRENATALNI UZROCI NEURORAZVOJNIH ODSTUPANJA | PDF
Vlatka Mejaški - Bošnjak
NEUROLOŠKI SINDROMI DOJENAČKE DOBI I CEREBRALNA PARALIZA | PDF
Antun Sasso
ZNAČAJ SOMATOSENZORNIH EVOCIRANIH POTENCIJALA U PREDIKCIJI NEUROMOTORNOG RAZVOJA | PDF
Nina Barišić
SINDROM HIPOTONOG DJETETA | PDF
Johannes Otte
IMPACT OF DIFFERENT EPILEPTIC SYNDROMES ON PAEDIATRICS NEUROLOGICAL DEVELOPMENT | PDF
Jana Frelih, Neža Župančić, Judita Kolenc, Milena Rogelj, David Neubauer
BUCCAL MIDAZOLAM USE FOR ACUTE TREATMENT OF SEIZURES  | PDF
Maja Tomasović, Eugenija Marušić
MALFORMACIJE SREDIŠNJEG ŽIVČANOG SUSTAVA | PDF
Biserka Rešić, Mirsala Solak, Jasminka Rešić, Marin Lozić
PERVAZIVNI RAZVOJNI POREMEĆAJI | PDF
Antun Sasso, Jasminka Mikuličić - Zec, Aleksandar Stošić, Irenko Bajok, Sandor Roth
PRIMJENA BOTULINSKOG TOKSINA TIPA A U DJECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM - NAŠE ŠESTOGODIŠNJE ISKUSTVO | PDF
Biserka Rešić, Mirsala Solak, Jasminka Rešić, Marin Lozić
POREMEĆAJ PAŽNJE S HIPERAKTIVNOŠĆU | PDF
Fariha Hadžagić - Ćatibušić
MOŽDANI UDAR U DJECE | PDF
Corinne Peek - Asa
REDUCING THE GLOBAL BURDEN OF INJURY IN CHILDREN | PDF
Aida Mujkić, Urelija Rodin
SMRTNE OZLJEDE DJECE U HRVATSKOJ 1995-2005 | PDF
Igor Bumči, Javor Vrdoljak, Božidar Župančić, Miroslav Leko, Mirko Žganjer, Ante Barada
OZLJEDE, 10 GODIŠNJE ISKUSTVO REFERENTNOG CENTRA ZA DJEČJU TRAUMATOLOGIJU MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI RH | PDF
Faris Gavrankapetanović, Ismet Gavrankapetanović, Jelena Koprivica
PORATNO OPTEREĆENJE DJEČJE POPULACIJE RATNIM OZLJEDAMA | PDF
Eduard Missioni, Ivan Missioni
ANALIZA SMRTNIH SLUČAJEVA DJECE U PROMETU U HRVATSKOJ | PDF
Julije Meštrović
PRISTUP TEŠKO OZLIJEĐENOM DJETETU | PDF
Edgar Glavaš, marija Hegeduš - Jungvirth, Nevenka Krčmar
NESRETNI SLUČAJEVI U DJECE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE KROZ 10-GODIŠNJE RAZDOBLJE | PDF