25. Seminar za liječnike i medicinske sestre

25. HPPŠ - program

PEDIATRIA CROATICA
UDK 616-053.2 CODEN PCROE6 ISSN 1330-724X; Vol. 52 Suppl 1 2008

 

Vlado Oberiter
PRETILOSTI I BUBREG | PDF

Zora Zakanj
KOMUNIKACIJA U PEDIJATRIJSKOJ SKRBI - UVJET USPJEŠNE SURADNJE | PDF

Mercedes de Onis
THE NEW WHO CHILD GROWTH STANDARDS | PDF

Josip Grgurić
PRIMJENA ANTROPOMETRIJSKIH STANDARDA SZO-a U HRVATSKOJ | PDF

Irena Bralić
SEKULARNE PROMJENE RASTA I RAZVOJA | PDF

Vlatka Mejaški-Bošnjak
RANI NEUROLOŠKI RAZVOJ DJETETA | PDF

Veselin Škrabić
GENETSKI ČIMBENICI U NASTANKU PRETILOSTI | PDF

Jasenka Ille
METABOLIČKI SINDROM U DJECE I ADOLESCENATA | PDF

Marina Grubić
PSIHOSOCIJALNI UZROCI I POSLJEDICE PRETILOSTI U DJECE | PDF

Vesna Kušec
OSOBITOSTI RAZVOJA KOŠTANOG SUSTAVA U DJECE | PDF

Davor Begović
KOŠTANE DISPLAZIJE | PDF

Gordana Stipančić
ENDOKRINOLOŠKE POSLJEDICE LIJEČENJA MALIGNOMA U DJECE - TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI | PDF

Jasminka Jakšić
VISOKI RAST | PDF

Zvonko Jurčić, Ana Juran, Orjena Žaja Franulović
KLINIČKA OCJENA POTHRANJENOSTI U ANOREKSIJI NERVOZI | PDF

Mladen Peršić, Goran Palčevski
ORGANSKI UZROCI ANOREKSIJE (ANOREKSIJA KAO SIMPTOM) | PDF

Vesna Vidović, Gordan Majić, Ivan Begovac
PSIHODINAMSKI ČIMBENICI U NASTANKU ANOREKSIJE NERVOZE I BULIMIJE NERVOZE | PDF

Rajna Knez, Alessandra Pokrajac-Bulian, Mladen Peršić
EPIDEMIOLOGIJA POREMEĆAJA HRANJENJA U DJECE I ADOLESCENATA | PDF

Inge Vlašić-Cicvarić, Zrinka Korotaj-Rožmanić, Rajna Knez, Mladen Peršić
POREMEĆAJI UZIMANJA HRANE I HRANJENJA U RANOM DJETINJSTVU | PDF

Goran Palčevski, Mladen Peršić
TJELESNE KOMPLIKACIJE POREMEĆAJA HRANJENJA | PDF

Antonija Balenović, Orjena Žaja Franulović, Zvonko Jurčić, Nada Vrkić, Marija Punda, Zvonko Kusić
POREMEĆAJ GUSTOĆE KOSTIJU U DJECE S POREMEĆAJEM HRANJENJA | PDF

Zrinka Korotaj, Inge Vlašić-Cicvarić, Rajna Knez, Mladen Peršić
POTREBA ZA OSNIVANJEM SPECIJALNOG CENTRA ZA POREMEĆAJE HRANJENJA | PDF

Christer Holmberg
NEPHROTIC SYNDROME IN THE FIRST YEAR OF LIFE | PDF

Marijan Saraga
NEFROTSKI SINDROM IZA PRVE GODINE ŽIVOTA | PDF

Gregor Novljan
DIJAGNOSTIKA I STUPNJEVANJE KRONIČNE BUBREŽNE BOLESTI | PDF

Zvonimir Puretić
POSTUPNIK OBRADE I LIJEČENJA AKUTNOG I KRONIČNOG ZATAJENJA BUBREGA U DJECE | PDF

Danica Batinić
PRIMARNA NOĆNA ENUREZA | PDF

Laszlo Szabo
DYSFUNCTIONAL VOIDING | PDF

Alojz Gregorič, Nataša Marčun Varda
KLINIČKA GENETIKA U PEDIJATRIJSKOJ NEFROLOGIJI I OSOBNI REZULTATI | PDF

Jasna Đelmiš
ARTERIJSKA HIPERTENZIJA U DJECE I ADOLESCENATA DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI PRISTUP | PDF

Danko Milošević, Danica Batinić, Ljiljana Nižić, Kristina Vrljičak
OBRADA I LIJEČENJE HEMATURIJE U DJECE | PDF

Dafina Kuzmanovska, Emilija Šahpazova, Angelina Bogdanovska, Renata Konstadinova
PARENHIMNA BUBREŽNA OŠTEĆENJA U DJECE SA INFEKCIJOM MOKRAĆNOG SUSTAVA | PDF

Rajko B. Kenda, Tanja Kersnik-Levart
OBRADA DJECE S DOKAZANOM INFEKCIJOM MOKRAĆNOG TRAKTA I DJECE, KOD KOJE IZ DRUGIH RAZLOGA SUMNJAMO NA PRIROĐENE ANOMALIJE MOKRAĆNOG TRAKTA | PDF

Mirna Šubat-Dežulović
VEZIKOURETERALNI REFLUKS U PRVOJ GODINI ŽIVOTA | PDF

Andrea Cvitković, Goran Roić
PRISTUP DJETETU S PRENATALNO OTKRIVENOM HIDRONEFROZOM | PDF