26. Seminar za liječnike i medicinske sestre

26. HPPŠ - program

PEDIATRIA CROATICA
UDK 616-053.2 CODEN PCROE6 ISSN 1330-724X; Vol. 53 Suppl 1 2009

Peter F. Belamarich
THE USE OF STATINS IN CHILDHOOD | PDF

Marija Radonić, Ivanka Stričević
ROĐENI ZA ČITANJE
PROMOCIJA RANOG GLASNOG ČITANJA DJECI OD NAJRANIJE DOBI | PDF

Livia Brisky
SPLITSKO NAHODIŠTE | PDF

Vitormi Metličić
PRISTUP DJETETU SA ŠUMOM NA SRCU | PDF

Željko Rončević
IMA LI AUSKULTACIJA SRCA U DJECE BUDUĆNOST? |
PDF

Tanja Lukanović, Rajka Lulić-Jurjević, Tamara Žigman, Ivan Razum
ATTACHMENT TO LAËNNEC IN IDENTIFICATION OF THE REASON FOR ARTERIAL HYPERTENSION | PDF

Vladimir Ahel
SINDROM GRUDNE BOLI U DJEČJOJ DOBI | PDF

Neven Čače
IZNENADNA SRČANA SMRT | PDF

Vesna Herceg-Čavrak, Maja Batinica, Željko Cvetko
DEBLJINA U DJECE I PREURANJENE KARDIOVASKULARNE BOLESTI | PDF

Vojko Rožmanić
CIJANOZA U NOVOROĐENAČKOJ DOBI |PDF

Branko Marinović
DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE NAJVAŽNIJIH SRČANIH ARITMIJA U DJECE | PDF

Vladimir Ahel, Neven Čače, Davorka Žagar, Sandro Dessardo
INTERVENCIJSKA PEDIJATRIJSKA KARDIOLOGIJA | PDF

Dalibor Šarić
NOVIJI PRISTUP LIJEČENJU ZATAJENJA SRCA DJECE | PDF

Marija Jelušić-Dražić
PRISTUP DJETETU S REUMATSKOM BOLEŠĆU | PDF

Lana Tambić Bukovac
HITNA STANJA U PEDIJATRIJSKOJ REUMATOLOGIJI |PDF

Vojko Rožmanić
BIOLOŠKA TERAPIJA REUMATSKIH BOLESTI U DJECE | PDF

Miroslav Harjaček
AUTOINFLAMATORNE BOLESTI | PDF

Olaf A. Bodamer, Christina Hung, Adolf Mühl
NEW TRENDS IN NEWBORN SCREENING
THE EXAMPLE OF LYSOSOMAL STORAGE DISORDERS |
PDF

Katerina Vesela, Hana Hansikova, Martin Magner, Jiri Zeman
CYTOCHROME C OXIDASE DEFICIENCY IN CHILDHOOD | PDF

Ksenija Fumić, Karmen Bilić
ŠTO BI PEDIJATAR TREBAO ZNATI O AMINOKISELINAMA I KAD NE BI SMIO PROPUSTITI NJIHOVO MJERENJE |PDF

Ivo Barić
AKUTNO UGROŽENI BOLESNICI - KAKO PREPOZNATI I SUZBITI NASLJEDNI METABOLIČKI POREMEĆAJ? | PDF

Ljerka Cvitanović-Šojat
EPILEPTIČKI NAPADAJI ZBOG METABOLIČKIH BOLESTI |PDF

Vlatka Mejaški-Bošnjak, Damir Lončarević
NASLJEDNE METABOLIČKE LEUKOENCEFALOPATIJE DJEČJE DOBI | PDF

Jasenka Ille
METABOLIČKE PROMJENE U PRETILE DJECE | PDF

Orjena Žaja Franulović
METABOLIČKI POREMEĆAJI - POTENCIJALNE OPASNOSTI NEDOSTATNE I NEURAVNOTEŽENE PREHRANE | PDF

Alma Toromanović
HIPOFOSFATEMIJSKI RAHITIS | PDF

Silvija Pušeljić, Vesna Milas
HIPERURICEMIJA I HIPOURICEMIJA - KLINIČKI ZNAČAJ, DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI POSTUPCI | PDF

Ivo Barić
KOME TREBA KARNITIN? | PDF

Joško Sindik
ZDRAVSTVENI I PSIHOLOŠKI ASPEKTI DJETETOVA BAVLJENJA SPORTOM - MOGUĆNOSTI I OPASNOSTI | PDF

Mladen Marinović
KOLIKO BAVLJENJE SPORTOM MOŽE DOPRINIJETI ZDRAVLJU DJECE? | PDF

Aleksandar Stošić
SKOLIOZA I ŠPORT | PDF

Vladimir Ivančev
UČINCI PREKOMJERNE TJELOVJEŽBE NA MLADI ORGANIZAM | PDF

Alan Ivković, Marko Pećina
SINDROMI PRENAPREZANJA U DJECE SPORTAŠA | PDF

Neven Pavlov
VJEŽBOM IZAZVANA BRONHOKONSTRIKCIJA | PDF

Davor Mikas
SPORTSKI PROGRAMI I SOCIJALNA KOMPETENCIJA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI | PDF

Ivana Lerotić, Ljerka Cvitanović-Šojat, Ivanka Bilonić-Čović, Maša Malenica, Kristina Kužnik
TRANSIENT HYPERCKEMIA AFTER INTENSE PROLONGED PHYSICAL ACTIVITY - CASE REPORT OF SWIMMER | PDF