27. Seminar za liječnike i medicinske sestre

27. HPPŠ - program

PEDIATRIA CROATICA
UDK 616-053.2 CODEN PCROE6 ISSN 1330-724X; Vol. 54 Suppl 1 2010


In memoriam: Prof. dr. sc. Fedor Raić(1925.-2010.)

 

Milan Stanulović, Vid Stanulović
NOVE MEĐUNARODNE SMJERNICE I UPUTE ZA KLINIČKA ISPITIVANJA NA DJECI | PDF

Livia Puljak, Dalibora Rako
PRAKTIČNI SAVJETI ZA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI COCHRANE KOLABORACIJE | PDF

Zdravko Roje, Željka Roje, Mihajlo Lojpur, Julije Meštrović
UPDATE MANAGEMENT OF PEDIATRIC BURNS:
FLUID RESUSCUTATION, METABOLIC CARE, INFECTION CONTROL AND SURGICAL TREATMENT OF THE BURNS WOUND |
PDF

VMaja Krželj
UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA MORSKI OKOLIŠ | PDF

Vesna Kušec
MJERENJE HORMONA U KONGENITALNOJ ADRENALNOJ HIPERPLAZIJI -
DIJAGNOSTIKA I NOVOROĐENAČKI PROBIR |
PDF

Zorana Grubić
MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA KONGENITALNE ADRENALNE HIPERPLAZIJE (KAH-a) ZBOG MANJKA 21-HIDROKSILAZE | PDF

Katarina Štingl
MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA KAH-A ZBOG MANJKA 11-HIDROKSILAZE I 17-HIDROKSILAZE/17,20 LIAZE | PDF

Davor Begović
GENETSKO SAVJETOVANJE UZ POREMEĆAJE DIFERENCIJACIJE SPOLA I GONOSOMOPATIJE | PDF

Jasenka Ille
PRENATALNA DIJAGNOSTIKA KONGENITALNE ADRENALNE HIPERPLAZIJE ZBOG MANJKA ENZIMA 21-HIDROKSILAZE |PDF

Biserka Štajnkler, Marija Forko, Nevena Krnić
STAVOVI RODITELJA DJECE S KONGENITALNOM ADRENALNOM HIPERPLAZIJOM O PRENATALNOJ DIJAGNOSTICI I TERAPIJI -
REZULTATI ANKETE |
PDF

Stipe Batinica
KIRURŠKA KOREKCIJA VANJSKOG SPOLOVILA U DJEVOJČICA SA SINDROMOM KONGENITALNE ADRENALNE HIPERPLAZIJE |PDF

Marina Grubić
PSIHOSOCIJALNO FUNKCIONIRANJE BOLESNICA S KONGENITALNOM ADRENALNOM HIPERPLAZIJOM | PDF

Veselin Škrabić
PET BOLESNIKA S KONGENITALNOM ADRENALNOM HIPERPLAZIJOM U TRI GENERACIJE JEDNE OBITELJI | PDF

Franciska Lančić, Tonka Čavlek
SKRB O KRONIČNO BOLESNOM ADOLESCENTU S OSVRTOM NA ŠKOLSKU I PROFESIONALNU ORIJENTACIJU |PDF

Mirjana Rumboldt
SRČANOŽILNI RIZICI U DJECE I ADOLESCENATA | PDF

Zvonimira Papeš-Ibrišević, Angelika Tičinović-Ivančić, Branka Puškarić-Saić, Vesna Jureša, Vlasta Mandac, Franciska Lančić
TJELOVJEŽBA U ŠKOLI I ŠPORTSKE AKTIVNOSTI ADOLESCENATA | PDF

Monika Kukuruzović, Romana Gjergja-Juraški, Maša Malenica, Branka Divčić, Maja Crnković, Kristina Kužnik, Ljerka Cvitanović-Šojat
NEUROLOŠKI POREMEĆAJI KAO UZROK AKUTNE HOSPITALIZACIJE U ADOLESCENTSKOJ DOBI | PDF

Ivo Jurić, Mihovil Biočić, Dubravko Furlan, Jakov Meštrović, Davor Todorić, Klaudio Pjer Milunović, Zenon Pogorelić, Julije Meštrović, Branka Polić, Jakov Todorić
TUPE OZLJEDE TRBUHA U ADOLESCENATA -
MULTIDISCLIPINARNI PRISTUP |
PDF

Marina Kuzman, Iva Pejnović-Franelić
EKSPERIMENTIRANJE ADOLESCENATA SA SREDSTVIMA OVISNOSTI | PDF

Suzana Fabijanić, Sanja Mršić-Husar, Berislava Silić-Matasić, Viktorija Šogorić
PRIKAZ PREVENTIVNOG MODELA IDENTIFICIRANJA MLADIH RIZIČNIH ZA RAZVOJ OVISNIČKOG PONAŠANJA I PROBLEMA NA PODRUČJU MENTALNOG ZDRAVLJA |PDF

Jagoda Dabo, Đulija Malatestinić, Klaudija Benić-Salamon, Ivana Dabo
CENTRI ZA MLADE - SAVJETOVALIŠTA OTVORENIH VRATA -
OD PROJEKTA DO PRAKSE |
PDF

Klaudija Benić-Salamon, Jagoda Dabo, Mirjana Bolf-Malović, Vlasta Kosanović
NAJČEŠĆI GINEKOLOŠKI PROBLEMI U ADOLESCENTNOJ DOBI |PDF

Deni Karelović, Marko Drašen Mimica, Pavao Petrović, Lukrecija Karelović
PREVENCIJA PREMALIGNIH I MALIGNIH PROMJENA VRATA MATERNICE U ADOLESCENCIJI | PDF

Vida Čulić
VAŽNOST GENETSKOG ISPITIVANJA I INFORMIRANJA U PLANIRANJU TRUDNOĆE
(KADA I KAKO ZAPOČETI RAZMIŠLJATI O PROKREACIJI) |
PDF

Ilija Škrinjarić, Ivana Čuković-Bagić, Kristina Goršeta, Željko Verzak
ORALNO ZDRAVLJE U DJECE -
ULOGA PEDODONTA I PEDIJATRA U RANOJ PREVENCIJI BOLESTI |
PDF

Ivana Čuković-Bagić, Željko Verzak, Tomislav Škrinjarić
DENTALNI NALAZ I ZANEMARIVANJE DJECE | PDF

Dolores Biočina-Lukenda
BOLESTI I PATOLOŠKA STANJA ORALNE SLUZNICE DJECE | PDF

Ilija Škrinjarić, Tomislav Škrinjarić, Kristina Goršeta, Ivana Čuković-Bagić, Željko Verzak
HITNI I PREVENTIVNI POSTUPCI KOD TRAUMA ZUBA U DJECE |PDF

Željko Verzak, Ivana Čuković-Bagić, Tomislav Škrinjarić
SUVREMENA ANTIKARIJESNA SREDSTVA I POSTUPCI | PDF

Domagoj Glavina
PROBIOTIČKI PROIZVODI U PREVENCIJI KARIJESA | PDF

Željka Vlastelica, Marijana Rogulj, Vjekoslav Krželj, Ivo Ivić, Lorna Stemberger, Jasna Petrić, Tanja Kovačević, Branka Runtić, Anita Novak, Goran Tešović
ROTAVIRUSNE INFEKCIJE DJECE LIJEČENE U KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU SPLIT TIJEKOM TROGODIŠNJEG RAZDOBLJA | PDF

Tamara Žigman, Romana Gjergja-Juraški, Ljerka Cvitanović-Šojat
ZNAMO LI DOVOLJNO O PINEALNOJ ŽLIJEZDI?
NEUROLOŠKI SIMPTOMI KOJI SU DOVELI DO NALAZA ASIMPTOMATSKE CISTE PINEALNE ŽLIJEZDE |
PDF