28. Seminar za liječnike i medicinske sestre

28. HPPŠ

PEDIATRIA CROATICA
UDK 616-053.2 CODEN PCROE6 ISSN 1330-724X; Vol. 55 Suppl 1 2011

Nedeljko Radlović
VITAMIN D - FIZIOLOŠKI ZNAČAJ I POTREBE | PDF

Marija Tonkić, Ivana Goić-Barišić
STREPTOCOCCUS PYOGENES: ČIMBENICI PATOGENOSTI, OSJETLJIVOST NA ANTIBIOTIKE I DIJAGNOSTIKA | PDF

Zorana Klišmanić
EPIDEMIOLOŠKE ZNAČAJKE BOLESTI UZROKOVANIH STREPTOKOKOM GRUPE A I OSVRT NA NJIHOVU POJAVNOST NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE | PDF | ERRATUM

Ivo Ivić
PROMJENJIVA PRIRODA BOLESTI UZROKOVANIH STREPTOKOKOM GRUPE A | PDF

Nikola Bradarić
LIJEČENJE INFEKCIJA UZROKOVANIH PIOGENIM STREPTOKOKOM | PDF

Leo Marinković, Tihana Kniewald, Branko Miše, Srđan Roglić, Vladimir Krajinović, Goran Tešović
SINDROM PFAPA (PERIODIC FEVER, APHTHOUS STOMATITIS, PHARYNGITIS, ADENITIS) - NAŠA ISKUSTVA | PDF

Snježana Židovec Lepej
MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA INFEKTIVNIH BOLESTI | PDF

Oktavija Đaković Rode
LYME BORELIOZA - DIJAGNOSTIKA | PDF

Ivona Vladušić Lucić, Branka Benić
NEUROBORELIOZA | PDF

Branko Miše, Lorna Stemberger, Srđan Roglić, Ivica Knezović, Goran Tešović
ENCEFALITIS - KLINIČKA SLIKA, DIJAGNOSTIKA, LIJEČENJE | PDF

Srđan Pašić
TEŠKA KOMBINIRANA IMUNODEFICIJENCIJA | PDF

Goran Tešović, Marija Gužvinec, Arijana Tambić-Andrašević
INVAZIVNA PNEUMOKOKNA BOLEST U DJECE |PDF

Leo Markovinović
KLINIČKA SLIKA INVAZIVNE PNEUMOKOKNE BOLESTI U DJECE | PDF

Ivica Knezović, Elvira Čeljuska-Tošev, Gorana Kovačević, Goran Tešović
INVAZIVNE BAKTERIJSKE BOLESTI - PRIJE I NAKON UVOĐENJA CIJEPLJENJA PROTIV HAEMOPHILUSA INFLUENZAE TIPA B | PDF

Elvira Čeljuska-Tošev, Suzana Bukovski-Simonoski, Marija Gužvinec, Gorana Kovačević, Ivica Knezović
MENINGOKOKNA BOLEST - EPIDEMIOLOŠKE I KLINIČKE ZNAČAJKE | PDF

Marko Pokorn, Nataša Švent Kučina, Manica Müller Premru, Mojca Grošelj Grenc, Gorazd Kalan, Janez Brecelj
KLINIČKA SLIKA, LIJEČENJE I ISHOD INVAZIVNIH INFEKCIJA S BAKTERIJOM STAPHYLOCOCCUS AUREUS U DJECE | PDF

Srđan Roglić, Branko Miše, Goran Tešović
TEŠKE VIRUSNE INFEKCIJE DONJEGA DIJELA DIŠNOGA SUSTAVA | PDF

Goran Tešović
KONATALNA CITOMEGALOVIRUSNA BOLEST | PDF

Boris Filipović-Grčić, Hrvoje Kniewald, Dorotea Bartoniček, Jasminka Stipanović Kastelić, Ruža Grizelj, Snježana Gverić Ahmetašević, Milan Stanojević, Helena Mole, Silvija Hunyadi-Antičević, Ines Lojna Funtak
REANIMACIJA NOVOROĐENČETA - NOVOSTI U SMJERNICAMA IZ 2010. GODINE | PDF

Lilijana Kornhauser Cerar, Janez Babnik
PERINATAL ASPHYXIA AND TREATMENT WITH HYPOTHERMIA |PDF

Branimir Peter, Nada Sindičić-Dessardo, Sandro Dessardo
PREHRANA NEDONOŠČADI |PDF

Aleksandra Bregun-Doronjski
KOPNENI PRIJEVOZ NOVOROĐENČADI | PDF

Julije Meštrović, Branka Polić, Marija Radonić
HELIKOPTERSKI PRIJEVOZ NOVOROĐENČADI |PDF

Ivo Barić
KAKO NA VRIJEME PREPOZNATI I SUZBITI NASLJEDNU METABOLIČKU BOLEST U NOVOROĐENČETA? | PDF

Milan Stanojević
PROBLEMI NOVOROĐENČADI ROĐENE MALO PRIJE TERMINA - "KASNE" NEDONOŠČADI | PDF

Emilja Juretić
NEINVAZIVNA VENTILACIJA NOVOROĐENČADI | PDF

Irena Štucin Gantar, Helena Mole
OXYGEN USE IN INITIAL RESUSCITATION OF PRETERM INFANTS | PDF

Biserka Rešić
NEONATALNE KONVULZIJE | PDF

Ivanka Antončić Furlan
HIPOTROFIČNO I HIPERTROFIČNO NOVOROĐENČE |PDF

Maja Štimac, Jadranka Blašković-Kokeza
INTRAUTERINA INFEKCIJA I NOVOROĐENČE |PDF

Vesna Milas, Silvija Pušeljić
KRONIČNI PROBLEMI NEDONOŠČADI I PREDUVJETI ZA OTPUST IZ BOLNICE | PDF

Sandro Dessardo, Nada Sindičić Dessardo, Branimir Peter
HIPOTENZIJA I ŠOK U NOVOROĐENČETA | PDF

Suada Heljić
LIJEČENJE BOLI U NOVOROĐENČADI | PDF

Vesna Benjak, Dorotea Ninković, Andrea Dasović Buljević, Ana Petrović
IMUNIZACIJA NEDONOŠČADI | PDF

Snježana Gverić-Ahmetašević, Boris Filipović Grčić
ZNAČENJE NALAZA ULTRAZVUKA MOZGA NEDONOŠČADI | PDF

Mirjana Vučinović, Biserka Rešić
ZNAČAJ NEUROFIZIOLOŠKIH PRETRAGA U NOVOROĐENČADI | PDF

Igor Prpić, Petar Vukelić, Robert Krajina, Iva Bilić-Čače
BIOETIČKE DVOJBE U NEONATOLOGIJI - PRIMARNO OŽIVLJAVANJE NOVOROĐENČADI |PDF

Neira Puizina-Ivić, Slobodna Murat-Sušić, Karmela Husar, Lena Kotrulja, Lina Mirić
POREMEĆAJI PIGMENTACIJE | PDF

Karmela Husar, Mihael Skerlev, Slobodna Murat-Sušić, Darko Husar, Maja Sirotković-Skerlev
MOLLUSCA CONTAGIOSA: OD DJEČJE DO SPOLNO PRENOSIVE BOLESTI | PDF

Karmela Husar, Mihael Skerlev, Slobodna Murat-Sušić, Lena Kotrulja, Neira Puizina-Ivić
KLINIČKI SPEKTAR AKNE U DJEČJOJ I ADOLESCENTNOJ DOBI | PDF

Lena Kotrulja, Slobodna Murat-Sušić, Karmela Husar, Neira Puizina-Ivić
DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA ERITRODERMIJA U NOVOROĐENAČKOJ I DOJENAČKOJ DOBI | PDF

Slobodna Murat-Sušić, Karmela Husar, Lena Kotrulja, Neira Puizina-Ivić, Mihael Skerlev
ENIGMA URTIKARIJE U DJEČJOJ DOBI | PDF

Slobodna Murat-Sušić, Romana Čeović, Karmela Husar, Mihael Skerlev
POSEBNOSTI PSORIJAZE DJEČJE DOBI | PDF