29. Seminar za liječnike i medicinske sestre

PEDIATRIA CROATICA
UDK 616-053.2 CODEN PCROE6 ISSN 1330-724X; Vol. 55 Suppl 1 2012

 

Saša Živić, Vesna Cvetković, Sandra Stanković, Jelena Vučić, Dejan Milojević
DIJAGNOSTIKA POLICISTIČNOG OVARIJALNOG SINDROMA | PDF

Vladimir Ahel, Srđan Banac, Danijel Buljević, Vladimir Ahel jr
ULOGA BRONHOLOŠKE OBRADE U PRIROĐENIM ANOMALIJAMA TRAHEOBRONHALNOG SUSTAVA I PLUĆA | PDF

Alenka Gagro
POSTUPNIK ZA POREMEĆAJ IMUNOGLOBULINA U DJECE | PDF

Dorian Tješić-Drinković, Jadranka Klekečić, Drago Čaleta, Duška Tješić-Drinković
UČESTALE RESPIRATORNE INFEKCIJE U DJECE | PDF

Srđana Čulić
SEKUNDARNE IMUNODEFICIJENCIJE U DJECE | PDF

Darko Richter
KONTROVERZE U CIJEPLJENJU | PDF

Drago Batinić, Branko Malenica
RACIONALNI PRISTUP LABORATORIJSKOJ DIJAGNOSTICI IMUNOLOŠKIH POREMEĆAJA | PDF

Urška Kočevar, Tadej Avčin
AUTOIMMUNITY AND IMMUNODEFICIENCY | PDF

Banu Anlar
ANTIBODY-MEDIATED ENCEPHALOPATHIES IN CHILDHOOD | PDF

Srđan Banac
EPIDEMIOLOŠKI ASPEKTI ALERGIJSKIH BOLESTI U DJECE | PDF

Branimir Nestorović, Katarina Milošević
EPIGENETSKI UTJECAJI NA NASTANAK ALERGIJSKIH BOLESTI | PDF

Irena Ivković-Jureković
PREVENCIJA ALERGIJSKIH BOLESTI |PDF

Slavica Dodig
LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA ALERGIJA |PDF

Jelena Roganović
EOZINOFILIJA U DJECE | PDF

Neda Aberle
NEDOVOLJNO KONTROLIRANA ASTMA U DJECE | PDF

Mirjana Turkalj
ALERGIJSKE I PSEUDOALERGIJSKE REAKCIJE NA LIJEKOVE | PDF

Marija Radonić
LIJEČENJE ANAFILAKSIJE U DJECE | PDF

Neven Pavlov
RACIONALNA PRIMJENA ANTIHISTAMINIKA U ALERGOLOGIJI | PDF

Vojko Rožmanić
UZROČNO LIJEČENJE ALERGIJA | PDF

Gordan Roić, Tonči Grmoja, Vesna Posarić, Josip Marijanović, Mirjana Odorčić-Krsnik, Andrea Cvitkovvić-Roić
"IMAGE GENTLY" RACIONALNI PRISTUP IMAGING METODAMA U DJEČJOJ DOBI | PDF

Damjana Ključevšek
ECHO-ENHANCED VOIDING UROSONOGRAPHY IN CHILDREN: STATE OF THE ART | PDF

Željko Smoljanić
ULTRAZVUK U U DIJAGNOSTICI OKULTNOG SPINALNOG DIZRAFIZMA NOVOROĐENČETA | PDF

Izidora Holjar-Erlić, Mladen Peršić, Goran Palčevski, Damir Miletić
ULOGA MR ENTEROKOLONOGRAFIJE U DIJAGNOZI CHRONOVE BOLESTI U DJECE | PDF

Monika Kukuruzović, Ljerka Cvitanović-Šojat, Maša Malenica, Kristina Kužnika
PRETRAGE KOD POSTAVLJANJA DIJAGNOZE EPILEPSIJE |PDF

Mladen Peršić, Goran Hauser, Goran Palčevski, Davor Štimac
ZNAČAJ VIDEOKAPSULE U DIJAGNOSTICI BOLESTI TANKOG CRIJEVA U DJECE | PDF

Desiree Coen Herak
IZAZOVI LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE HEMOSTATSKIH POREMEĆAJA U DJECE | PDF

Vida Čulić
VAŽNOST GENETSKOG ISPITIVANJA I INFORMIRANJA U PLANIRANJU TRUDNOĆE
(KADA I KAKO ZAPOČETI RAZMIŠLJATI O PROKREACIJI)
| PDF

Biserka Getaldić
NOVI POKAZATELJI KRVNIH STANICA - KLINIČKA PRIMJENA U PEDIJATRIJSKOJ HEMATOLOGIJI | PDF

Borut Marn
RANO OTKRIVANJE OŠTEĆENJA SLUHA U DJECE U HRVATSKOJ - PROBIR I DIJAGNOSTIKA | PDF

Marta Ljubešić
RANA INTERVENCIJA KOD KOMUNIKACIJSKIH I JEZIČNO-GOVORNIH ODSTUPANJA | PDF

Davor Mikas, Bernarda Roudi
SOCIJALIZACIJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA | PDF

Dobrila Karlica Utrobičić
RANA DIJAGNOSTIKA STRABIZMA U DJECE | PDF

Sanja Alimović
THE ASSESSMENT AND REHABILITATION OF VISION IN INFANTS | PDF

Suzana Skočilić Kotnik
VOJTA PRINCIP U REHABILITACIJI DJECE S NEURORAZVOJNIM POREMEĆAJIMA |PDF

Asija Rota Čeprnja, Mirjana Jukica, Tonko Vlak
HABILITACIJA DJECE S PRIROĐENIM OŠTEĆENJEM PLEKSUSA BRAHIJALISA | PDF

Nenad Pavlov, Slavica Dragišić-Ivulić, Marija Delić, Ivana Kristina Delić
ASTMA ŠKOLA | PDF