30. Seminar za liječnike i medicinske sestre

Program (PDF)

Društveni program (PDF)

PEDIATRIA CROATICA
UDK 616-053.2 CODEN PCROE6 ISSN 1330-724X; Vol. 57 Suppl 1 2013

Sažeci

Dragan Poljak
O ODREĐIVANJU IZLOŽENOSTI TRUDNICE/FETUSA ELEKTROMAGNETSKIM POLJIMA PRIMJENOM NUMERIČKIH METODA | PDF

Radovan Bogdanović
PRENATALNO PROGRAMIRANJE HIPERTENZIJE I KRONIČNE BOLESTI BUBREGA | PDF

Ivana Kolčić, Ozren Polašek
HRVATSKI CENTAR ZA GLOBALNO ZDRAVLJE - MALENA INSTITUCIJA U MALENOJ ZEMLJI S CILJEM UNAPRJEĐENJA GLOBALNOG ZDRAVLJA | PDF

Nina Barišić, Milica Trbojević-Čepe, Jadranka Kelečić, Vanja Ivanović, Marija Jelušić, Mirna Sentić
NEUROLOŠKE MANIFESTACIJE AUTOIMUNIH BOLESTI | PDF

Marija Meštrović
AKUTNI DISEMINIRANI ENCEFALOMIJELITIS I MULTIPLA SKLEROZA KRITERIJI ZA DIJAGNOZU I TERAPIJU | PDF

Nikola Dimitrijević, Aleksandar Dimitrijević, Dimitrije Nikolić, Dragana Bogićević, Sandra Nedović
OPTIČKI NEUROMIJELITIS U DJEČJOJ DOBI | PDF

Antun Sasso, Jelena Radić Nišević
AKUTNA UPALNA DEMIJELINIZIRAJUĆA POLIRADIKULONEUROPATIJA (GUILLAIN-BARRÉ SINDROM) | PDF

Monika Kukuruzović, Maša Malenica, Kristina Kužnik, Ljerka Cvitanović-Šojat
MULTIPLA SKLEROZA - KLINIČKA PREZENTACIJA PACIJENATA NA NEUROPEDIJATRIJSKOM ODJELU KBC SESTRE MILOSRDNICE | PDF

Lorna Stemberger, Goran Tešović
CIJEPLJENJE I AUTOIMUNE BOLESTI SREDIŠNJEG I PERIFERNOG ŽIVČANOG SUSTAVA | PDF

Radenka Kuzmanić Šamija
MIŠIĆNE DISTROFIJE - DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA | PDF

Nina Barišić, Petra Grđan, Vanja Ivanović, Ivan Lehman, Jadranka Sertić, Milivoj Novak
SPINALNA MIŠIĆNA ATROFIJA - NOVOSTI U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI | PDF

Dorian Tješić-Drinković, Jadranka Kelečić, Drago Čaleta, Duška Tješić-Drinković
RESPIRACIJSKE POSLJEDICE NEUROMUSKULARNIH BOLESTI DJECE |PDF

Duška Tješić-Drinković, Lana Omerza, Jurica Vuković, Irena Senečić-Čala, Margareta Dujšin, Dorian Tješić-Drinković
GASTROENTEROLOŠKE KOMPLIKACIJE I POREMEĆAJI PREHRANE U BOLESNIKA S NEUROMUSKULARNIM BOLESTIMA | PDF

Ida Kovač
FIZIOTERAPIJA I IZBOR POMAGALA U BOLESNIKA S NEUROMUSKULARNIM BOLESTIMA - PROBLEMI I MOGUĆNOSTI | PDF

Biserka Rešić
GENETIKA I CEREBRALNA PARALIZA | PDF

Vlatka Mejaški Bošnjak, Ivana Đaković
EUROPSKA KLASIFIKACIJA CEREBRALNE PARALIZE | PDF

Vlasta Đuranović, Vlatka Mejaški Bošnjak, Jasna Leničak Krleža, Goran Roić, Lucija Lujić, Ivana Đaković
PERINATALNI MOŽDANI UDAR - NAJČEŠĆI UZROK UNILATERALNE CEREBRALNE PARALIZE | PDF

Jasna Leničak Krleža
PROTROMBOTIČKI ČIMBENICI RIZIKA U ETIOLOGIJI CEREBRALNE PARALIZE UZROKOVANE ISHEMIJSKIM MOŽDANIM UDAROM U PERINATALNOJ DOBI | PDF

Smail Zubčević
EPILEPSIJE U DJECE S CEREBRALNOM PARALIZOM | PDF

Igor Prpić, Inge Vlašić-Cicvarić
POREMEĆAJ PAŽNJE S HIPERAKTIVNOŠĆU (ADHD) I PRIDRUŽENI NEURORAZVOJNI POREMEĆAJI | PDF

Davor Mikas, Žana Pavlović, Esmeralda Sunko
PREDŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI | PDF

Jürgen Schleef, Damiana Olenik
KOMPLIKACIJE HIRSCHPRUNGOVE BOLESTI | PDF

Božidar Župančić, Fran Štampalija, Nikica Lesjak, Andrija Car, Stjepan Višnjić, Vera Župančić
DILEME I POTEŠKOĆE U KIRURŠKOM PRISTUPU AKUTNOM ABDOMENU U DJECE |PDF

Tomislav Luetić, Anko Antabak, Stanko Ćavar, Marko Bogović, Suzana Sršen Medančić, Tajana Zah Bogović, Ina Filipović Grčić
AKUTNI ABDOMEN U NOVOROĐENČETA | PDF

Harry Nikolić, Danijel Laginja, Iva Španjol Pandelo, Nado Bukvić, Zlatko Tomašić, Ana Bosnak Veršić
INVAGINACIJA U DJECE | PDF

Ivo Jurić, Jakov Todorić, Tomislav Šušnjar, Davor Todorić, Zenon Pogorelić, Klaudio Pjer Milunović, Jakov Meštrović
OZLJEDE TRBUHA U DJECE | PDF

Zenon Pogorelić, Ivo Jurić, Dubravko Furlan, Mihovil Biočić, Dražen Budimir, Jakov Todorić
TORZIJA TESTISA U DIFERENCIJALNOJ DIJAGNOZI AKUTNOG ABDOMENA U DJEČAKA | PDF

Majda Benedik Dolničar
ORGANIZACIJA SKRBI DJECE S HEMOFILIJOM | PDF

Srđana Čulić
VON WILLEBRANDOVA BOLEST | PDF

Jelena Roganović
IMUNA TROMBOCITOPENIJA U DJECE | PDF

Ernest Bilić, Tea Kos, Srđana Čulić
TROMBOEMBOLIJE U DJECE | PDF

Višnja Armanda, Srđana Čulić, Davor Petrović
DIJAGNOSTIČKI PRISTUP DJETETU S ANEMIJOM | PDF

Srđana Čulić, Višnja Armanda
OPTEREĆENJE ŽELJEZOM, HEMOSIDEROZA U DJECE | PDF

Josip Joachim Grah
ULOGA RADIOTERAPIJE U LIJEČENJU TUMORA DJEČJE DOBI | PDF

Jasna Leniček Krleža
TUMORSKI BILJEZI U DJEČJOJ ONKOLOGIJI - IZ LABORATORIJA ZA KLINIČKU PRIMJENU | PDF

Bernarda Lozić, Tatijana Zemunik
KLINIČKI ZNAČAJ CITOGENETIKE U LEUKEMIJAMA DJEČJE DOBI | PDF

Ružica Lasan Trčić, Ika Kardum-Skelin, Josip Konja, Ljubica Rajić, Ernest Bilić, Ranka Femenić, Maja Pavlović, Bernarda Lozić, Srđana Čulić, Biljana Jelić-Puškarić, Davor Begović
CITOGENETSKE KARAKTERISTIKE LIMFOMA | PDF

Gordana Jakovljević
PRISTUP DJETETU S TUMORSKOM MASOM U ABDOMENU | PDF

Jasminka Stepan Giljević, Filip Jadrijević Cvrlje, Vlasta Đuranović, Tonči Grmoja, Aleksandra Bonevski, Gordana Jakovljević
SPINALNI TUMORI | PDF

Aleksandra Bonevski, Josi Marjanović, Jasminka Stepan Giljević, Marko Bergovec, Gordana Jakovljević, Robert Kolundžić, Sven Seiwerth
DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA BOLI U KOSTIMA | PDF

Filip Jadrijević Cvrlje, Jasminka Stepan Giljević, Miroslav Gjurašin, Gordana Jakovljević, Aleksandra Bonevski
NAJČEŠĆI SIMPTOMI TUMORA MOZGA U DJECE |PDF

Josip Konja, Ljubica Rajić, Ernest Bilić, Ranka Femenić, Mirna Aničić, Maja Pavlović, Iskra Petković, Ružica Lasan, Drago Batinić, Ika Kardum
NOVOSTI U DIJAGNOSTICI I LIJEČENJU LEUKEMIJA I MALIGNIH LIMFOMA U DJECE | PDF

Klara Dubravčić, Drago Batinić
IMUNOFENOTIPIZACIJA AKUTNIH LEUKEMIJA I MINIMALNA OSTATNA BOLEST | PDF

Ljubica Rajić
ALOGENIČNA TRANSPLANTACIJA KRVOTVORNIH MATIČNIH STANICA U DJECE | PDF

Dragana Janić
HITNA STANJA U DJEČJOJ ONKOLOGIJI | PDF

Ranka Femenić
RANE I KASNE POSLJEDICE LIJEČENJA MALIGNE BOLESTI DJECE | PDF

Ernest Bilić, Nataša Margaretić, Iva martina Štrajher, Sunčica Vuković, Paško Konjevoda, Ranka Femenić, Josip Konja, Goran Tešović, Ljubica Rajić
ČIMBENICI RIZIKA I DIJAGNOSTIKA INVAZIVNIH GLJIVIČNIH BOLESTI U DJECE | PDF

Katija Kalebić Jakupčević
PSIHOLOŠKI ASPEKTI I ZNAČAJ PSIHOLOŠKE PODRŠKE U LIJEČENJU MALIGNIH BOLESTI KOD DJECE | PDF