31. Seminar za liječnike i medicinske sestre

Program i društveni program.

 

PEDIATRIA CROATICA
UDK 616-053.2 CODEN PCROE6 ISSN 1330-724X; Vol. 58 Suppl 1 2014

Georgious Konstantinidis
UTJECAJ IZVANTJELESNE OPLODNJE NA POKAZATELJE NEONATALNE VITALNE STATISTIKE - KARAKTERISTIKE NOVOROĐENČADI ZAČETE IZVANTJELESNOM OPLODNJOM | PDF

Neda Aberle
UTJECAJ OKOLIŠA TIJEKOM PRENATALNOG I POSTNATALNOG RAZDOBLJA NA RAZVOJ RESPIRACIJSKIH BOLESTI | PDF

Vladimir Ahel, Daniel BuljeviĆ, Silvije Šegulja
STRANA TIJELA DONJIH DIŠNIH PUTOVA DJECE | PDF

Branimir Nestorović, Katarina Milošević
KAŠALJ | PDF

Sara Dejanović, Goran Tešović
HRIPAVAC | PDF

Neven Pavlov, Nataša Pupovac
SMJERNICE I REALNOST | PDF

Jasna Čepin Bogović
EMPIJEM PLEURE | PDF

Anamarija Jurčev Savičević
EPIDEMIOLOŠKE OSOBITOSTI TUBERKULOZE U DJEČJOJ DOBI | PDF

Ivan Pavić
LATENTNA TUBERKULOZNA INFEKCIJA | PDF

Srđan Banac
LIJEČENJE IZVANBOLNIČKE UPALE PLUĆA U DJECE | PDF

Predrag Minić
INTERSTICIJSKA BOLEST PLUĆA KOD DJECE | PDF

Dorian Tješić-Drinković, Lana Omerza, Duška Tješić-Drinković, Jadranka Kelečić, Drago Čaleta
OSOBITOSTI CISTIČNE FIBROZE U ADOLESCENTNOJ I ODRASLOJ DOBI | PDF

Duška Tješić-Drinković, Dorian Tješić-Drinković, Lana Omerza, Irena Senečić-Čala, Jurica Vuković, Margareta Dujšin
ULOGA PREHRANE U KRONIČNOJ PLUĆNOJ BOLESTI | PDF

Iva Mihatov Štefanović, Biserka Čičak, Renata Vrsalović
FENOTIPOVI ASTME DJEČJE DOBI | PDF

Vojko Rožmanić
KOMORBIDITETI U DJECE S ASTMOM | PDF

Davor Plavec, Ivana Maloča Vuljanko
IMPULSNA OSCILOMETRIJA - NOVOST U MJERENJU PLUĆNE FUNKCIJE | PDF

Mirjana Turkalj, Damir Erceg
NOVE I BUDUĆE TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI U LIJEČENJU ASTME | PDF

Radenka Kuzmanić Šamija, Eugenija Marušić, Biserka Rešić
POREMEĆAJI DISANJA TIJEKOM SPAVANJA | PDF

Željka Roje
ULOGA OTORINOLARINGOLOGA U LIJEČENJU POREMEĆAJA DISANJA TIJEKOM SPAVANJA U DJECE | PDF

Julije Meštrović, Branka Polić, Joško Markić, Tanja Kovačević
DJECA OVISNA O DUGOTRAJNOM STROJNOM PRODISAVANJU | PDF

Jakov Todorić, Dražen Budimir, Marjan Saraga, Đurđica Košuljandić, Adela Arapović, Tomislav Šušnjar, Davor Todorić, Dubravko Furlan, Klaudio Pjer Milunović, Jakov Meštrović, Zenon Pogorelić
VEZIKOURETERALNI REFLUKS: ETIOLOGIJA, DIJAGNOSTIKA I PODJELA | PDF

Božidar Župančić, Fran Štampalija, Vera Župančić, Mislav Bastić, Zoran Bahtijarević, Anto Pajić
POLA STOLJEĆA KIRURGIJE PRIMARNOG VEZIKOURETERALNOG REFLUKSA U DJECE | PDF

Zenon Pogorelić, Dražen Budimir, Jakov Todorić, Đurđica Košuljandić, Marijan Saraga
ENDOSKOPSKO LIJEČENJE VEZIKOURETERALNOG REFLUKSA U DJEČJOJ DOBI | PDF

Tomislav Luetić, Anto Antabak, Stanko Ćavar, Marko Bogović, Suzana Sršen Medančić, Tajana Zah Bogović, Ina Filipović Grčić
KOMPLIKACIJE KIRURŠKOG LIJEČENJA VEZIKOURETERALNOG REFLUKSA | PDF

Harry Nikolić, Iva Španjol Pandelo
PROCJENA USPJEŠNOSTI KIRURŠKIH METODA LIJEČENJA VEZIKOURETERALNOG REFLUKSA U DJECE NA ZAVODU ZA DJEČJU KIRURGIJU I ORTOPEDIJU KBC RIJEKA | PDF

Ante Kvesić, Vlatka Martinović, Barbara Boras, Krunoslav Ivanković, Violeta Šetka-Čuljak, Ivan Rafaeli
ANALIZA REZULTATA LIJEČENJA VEZIKOURETERALNOG REFLUKSA U RAZDOBLJU OD 2008.-2012. | PDF

Josip Grgurić
NOVI PROGRAMI ZA PROMICANJE DOJENJA | PDF

Iva Hojsak
VITAMINI I MINERALI U PREHRANI ZDRAVE DJECE - U SVJETLU NOVIH EUROPSKIH SMJERNICA | PDF

Dušanka Mičetić-Turk, Maja Šikić Pogačar
VEGETARIJANSTVO, MAKROBIOTIKA, SAMOINICIRANE DIJETE: DOBRODOŠLA AKTIVNOST ILI NE? | PDF

Duška Tješić-Drinković, Lana Omerza, Irena Senečić-Čala, Jurica Vuković, Margareta Dujšin
POSEBNO PRILAGOĐENI MLIJEČNI PRIPRAVCI ZA DOJENČAD S NESPECIFIČNIM PROBAVNIM SIMPTOMIMA | PDF

Zrinka Mišak
GLUTEN U PREHRANI: UZROK CELIJAKIJE ILI NEŠTO VIŠE | PDF

Marija Hegeduš Jungvirth
AKUTNI PROLJEV - HRANITI ILI GLADOVATI | PDF

Irena Senečić-Čala, Duška Tješić-Drinković, Jurica Vuković, Lana Omerza, Margareta Dujšin
NUTRITIVNA POTPORA KRONIČNO BOLESNOM DJETETU | PDF

Orjena Žaja
KRONIČNI DOJENAČKI PROLJEV | PDF

Tena Niseteo, Mara Vukadin
MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP DIJAGNOSTICI I LIJEČENJU NEORGANSKIH POREMEĆAJA HRANJENJA U DJECE | PDF

Mladen Peršić
ZNAČAJ PREHRANE U DJECE OBOLJELE OD UPALNE BOLESTI CRIJEVA | PDF

Sanja Kolaček, Iva Hojsak
NUTRITIVNA TERAPIJA SINDROMA KRONIČNOG ZATAJENJA TANKOGA CRIJEVA U DJECE | PDF

Emilija Juretić, Vedrana Guszak
NOVE SMJERNICE U PREHRANI PREMATURUSA | PDF

Irena Bralić
PRETILO DIJETE U SVAKODNEVNOJ PEDIJATRIJSKOJ PRAKSI | PDF

Eva Pavič, Valentina Uroić, Nataša Rojnić Putarek, Anita Špehar Uroić, Nevena Krnić, Jasenka Ille, Marina Grubić, Ana Bogdanić, Ivanka Gregurinčić, Marina Bedeković-Sliško, Gordana Čolig
PRETILOST U DJECE - POGLED IZ KLINIKE VERSUS PRISTUP U PRAKSI | PDF

Snežana Lešković
CENTER FOR THE PREVENTION AND TREATMENT OF OBESITY IN CHILDREN AND ADOLESCENTS | PDF

Jurica Vuković, Ruža Grizelj, Mirna Aničić, Lana Omerza, Irena Senečić-Čala, Duška Tješić-Drinković
KAKO NAHRANITI JETRU? | PDF

Ranka Despot, Mirjana Turkalj, Adriana Miletić-Gospić
PREOSJETLJIVOST NA HRANU | PDF

Lutva Sporišević, Ana Skelin, Miralem Musuć, Damir Šečić
PREHRAMBENE NAVIKE I ČIMBENICI RIZIKA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI U DJECE | PDF