32. Seminar za liječnike i medicinske sestre

Program 32. seminara

Paediatr Croat Vol.59 Suppl 1 2015
PEDIATRIA CROATICA
UDK 616-053.2 CODEN PCROE6 ISSN 1330-724X; Vol. 59 Suppl 1 2015
DAVOR MIKAS, ŽANA PAVLOVIĆ, MIRJANA RIZVAN
STRAHOVI DJECE PREDŠKOLSKE DOBI | PDF
DAMJANA KLJUČEVŠEK, RAJKO B. KENDA, TANJA KERSNIK LEVAR
SLIKOVNE PRETRAGE U DIJAGNOSTICI UROĐENIH MANA MOKRAĆNIH ORGANA | PDF
DRAŽEN BUDIMIR, JAKOV TODORIĆ, KLAUDIO PJER MILUNOVIĆ, MARIJAN SARAGA, IVO JURIĆ, TOMISLAV ŠUŠNJAR, DAVOR TODORIĆ, DUBRAVKO FURLAN, JAKOV MEŠTROVIĆ, ZENON POGORELIĆ
KIRURŠKO LIJEČENJE ANOMALIJA UROTRAKTA KOD DJECE U ZAVODU ZA DJEČJU KIRURGIJU |PDF
MARIJAN SARAGA, KATARINA VUKOJEVIĆ, MERICA GLAVINA DURDOV, MIRNA SARAGA BABIĆ
BUBREŽNE CISTE I CISTOGENEZA | PDF
AMIRA PECO-ANTIĆ
NISKI RAST DJECE S KRONIČNOM BOLESTI BUBREGA | PDF
VELIBOR TASIĆ
GENSKI UZROCI UROLITIJAZE U DJECE | PDF
YAACOV FRISHBERG
THE GENETIC BASIS OF STEROID-RESISTANT NEPHROTIC SYNDROME | PDF
DANICA BATINIĆ, DANKO MILOŠEVIĆ
SUVREMENO LIJEČENJE NEFROTSKOG SINDROMA | PDF
DANKO MILOŠEVIĆ, DANICA BATINIĆ, ANA-MEYRA POTKONJAK, NADA BOŽINA
FARMAKOGENOMIKA NEFROTSKOG SINDROMA | PDF
ANDREA CVITKOVIĆ ROIĆ, IVA PALČIĆ
PRAĆENJE DJECE S NEFROTSKIM SINDROMOM U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI | PDF
KARMEN TRUTIN OSTOVIĆ
CITOLOŠKI PREGLED URINA KOD HEMATURIJA I GLOMERULONEFRITISA | PDF
GORDANA ĐORĐEVIĆ, MIRNA ŠUBAT DEŽULOVIĆ, SANJA FLAJŠMAN RASPOR, SANJA ŠTIFTER, DANICA GALEŠIĆ LJUBANOVIĆ
PATOMORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE BIOPTATA BUBREGA DJECE S HEMATURIJOM | PDF
MIRNA ŠUBAT-DEŽULOVIĆ
OBITELJSKA HEMATURIJA - PREDLOŽENI POSTUPNICI ZA DIJAGNOZU I LIJEČENJE | PDF
NINA CANKI-KLAIN
ULOGA KLINIČKOG GENETIČARA U DIJAGNOSTICI OBITELJSKIH HEMATURIJA | PDF
TANJA KERSNIK LEVART
BOLESTI KOMPLEMENTNOGA SUSTAVA KOJE SE OČITUJU HEMATURIJOM | PDF
ĐURĐICA KOŠULJANDIĆ
KLASIFIKACIJA I KLINIČKA OBILJEŽJA VASKULITISA POVEZANIH S ANTINEUTROFILNIM CITOPLAZMATSKIM PROTUTIJELIMA | PDF
SANJA FLAJŠMAN-RASPOR
LIJEČENJE VASKULITISA POVEZANIH S ANTINEUTROFILNIM CITOPLAZMATSKIM PROTUTIJELIMA | PDF
DAVOR TODORIĆ, LADA STANIŠIĆ, JAKOV MEŠTROVIĆ, IVO JURIĆ, ZENON POGORELIĆ, KLAUDIO PJER MILUNOVIĆ, TOMISLAV ŠUŠNJAR, JAKOV TODORIĆ, DUBRAVKO FURLAN, DRAŽEN BUDIMIR
NOVE SPOZNAJE U LIJEČENJU NESPUŠTENIH TESTISA | PDF
JAKOV MEŠTROVIĆ, KLAUDIO PJER MILUNOVIĆ, ZENON POGORELIĆ, DAVOR TODORIĆ, JAKOV TODORIĆ, TOMISLAV ŠUŠNJAR, DRAŽEN BUDIMIR, IVO JURIĆ, DUBRAVKO FURLAN, MIHOVIL BIOČIĆ
KIRURŠKE INDIKACIJE ZA LIJEČENJE BOLESTI PREPUCIJA | PDF
BOŽIDAR ŽUPANČIĆ1, NIKICA LESJAK, VERA ŽUPANČIĆ, ANDRO GLIHA, IVAN PETRAČIĆ, IVAN PAŠALIĆ, MARKO BAŠKOVIĆ
ŠTO JOŠ MOŽEMO NAUČITI O AKUTNOM SKROTUMU?! | PDF
TOMISLAV LUETIĆ, ANKO ANTABAK, STANKO ĆAVAR, MARKO BOGOVIĆ, SUZANA SRŠEN MEDANČIĆ, TAJANA ZAH BOGOVIĆ, INA FILIPOVIĆ GRČIĆ
LIJEČENJE VARIKOKELE U DJEČJOJ DOBI | PDF
ANTE KVESIĆ, VLATKA MARTINOVIĆ, KRUNOSLAV IVANKOVIĆ, VIOLETA ŠETKA-ČULJAK, IVAN RAFAELI
DIFERENCIJALNA DIJAGNOSTIKA PREPONSKE KILE U DJECE | PDF
DAMIR HASANDIĆ, ANA BOSAK VERŠIĆ, HARRY NIKOLIĆ
AKUTNI SKROTUM U DJECE | PDF
AIDA MUJKIĆ, NATKO GEREŠ, URELIJA RODIN, ANA IVIČEVIĆ UHERNIK
NESREĆE U DJECE - BREME 21. STOLJEĆA | PDF
CORINNE PEEK-ASA, AIDA MUJKIĆ
PREVALENCE, IMPACT, AND APPROACHES TO PREVENTION FOR GLOBAL ADVERSE CHILDHOOD EVENTS | PDF
STEVEN KAIRYS
CHILD DEATH REVIEW, THE EXPERIENCE IN THE UNITED STATES | PDF
TANJA JURČEVIĆ LULIĆ
ERGONOMIJA I SIGURNOST DJECE | PDF
PREDRAG ĐURIĆ
SMRTNOST DJECE U SRBIJI ZBOG NESREĆA | PDF
JULIJE MEŠTROVIĆ, BRANKA POLIĆ, JOŠKO MARKIĆ, TANJA KOVAČEVIĆ
PROCJENA TEŽINE OZLJEDE U DJECE | PDF
ARNES REŠIĆ
OTROVANJA U DJEČJOJ DOBI | PDF
PETRA KREBER LABAŠ, BARBARA RADOŠEVIĆ BABIĆ, AIDA MUJKIĆ, DUBRAVKO HULJEV
INTERVENCIJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI GRADA ZAGREBA ZBOG NESREĆA DJECE I MLADIH | PDF
MAJA MIŠKULIN1, AIDA MUJKIĆ, IVAN MIŠKULIN ZNANJE RODITELJA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI S PODRUČJA GRADA OSIJEKA
O UPORABI DJEČJE HODALICE NA KOTAČIĆE | PDF
ANKO ANTABAK, MIROSLAV MAĐARIĆ, MARINA STILINOVIĆ, DINO PAPEŠ, TOMISLAV LUETIĆ
PREVENCIJA OZLJEDA U DJECE - MODEL INTERNETSKOM SOCIJALNOM MREŽOM | PDF
ANA DUFF
KOMUNIKACIJSKI ALATI U EDUKACIJI I POTICANJU RODITELJA NA PRAVILNO KORIŠTENJE AUTOSJEDALICA U PRIJEVOZU DJECE | PDF
ANA DUFF, IVANA MIHAJLOVIĆ, MIRJANA TOŠIĆ
EDUKACIJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA U PROMOCIJI SIGURNOSTI DJECE KAO PUTNIKA U VOZILIMA | PDF
ZORAN BARČOT, LIDIJA BARČOT
OPEKLINSKE OZLJEDE DJECE - SUVREMENI TRENDOVI I MOGUĆNOSTI | PDF
STEVEN KAIRYS
THE PREVENTION OF CHILD SEXUAL AND PHYSICAL ABUSE | PDF
IRENA BRALIĆ
ULOGA PEDIJATRA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U SPRJEČAVANJU NESREĆA U DJECE | PDF

IVANA UNIĆ ŠABAŠOV, MARIJA NUIĆ, VESELIN ŠKRABIĆ
NOVOOTKRIVENA ŠEĆERNA BOLEST TIPA 1 U DJECE TURISTA U SPLITSKODALMATINSKOJ ŽUPANIJI | PDF

 

Zbornik dodatnih radova za liječnike

U Zborniku dodatnih radova 32. Seminara Hrvatske proljetne pedijatrijske škole (HPPŠ) tiskani su radovi koji zbog različitih tehničkih razloga nisu tiskani u prigodnom suplementu Paediatria Croatica.
Autori ovih radova održali su predavanja u sklopu redovitog programa 32. HPPŠ.

 
KRISTINA DRNASIN, MARIJAN SARAGA, ERNEST BILIĆ, JELENA ROGANOVIĆ, SRĐANA ČULIĆ, LJUBICA RAJIĆ, JASMINKA STEPAN GILJEVIĆ, KARMEN TRUTIN OSTOVIĆ, ADELA ARAPOVIĆ, VIŠNJA ARMANDA, DUBRAVKA KULJIŠ, VJEKOSLAV KRŽELJ
POSTNATALNI ULTRAZVUČNI PROBIR MOKRAĆNOG SUSTAVA | PDF
STEFANIE WEBE
NOVEL GENETIC ASPECTS OF CONGENITAL ANOMALIES OF KIDNEY AND URINARY TRACT | PDF
IVANA BRKIĆ BILOŠ
HRVATSKA U PROJEKTU "TOOLS TO ADDRESS CHILDHOOD TRAUMA, INJURY AND CHILDREN'S SAFETY" (TACTICS) | PDF
KRISTINA BEDRINA, MERICA GLAVINA DURDOV
DIJAGNOSTIKA PERKUTANIH BIOPSIJA BUBREGA U KBC SPLIT | PDF
I. GAVRANKAPETANOVIĆ, F. GAVRANKAPETANOVIĆ, E. BAZDAR, A. LUCKIN, S. CENGIC, H. KONJO
SPORTSKE OZLJEDE U DJECE | PDF
TOMISLAV VUKOJA
SPRJEČAVANJE STRADAVANJA DJECE OD PIROTEHNIČKIH SREDSTAVA | PDF
DAMIR NOVAK, NENAD ZUBER
AKTIVNOSTI HRVATSKOG AUTOKLUBA NA PREVENCIJI NESREĆA DJECE | PDF
MIRELA SEDICA, LEE A. GETHINGS, JOHANNES P.C. VISSERS, JOHN P. SHOCKCOR, STEPHEN MCDONALD, OLGA VASIEVA, MAJA LEMAC, JAMES I. LANGRIDGE, DANICA BATINIC, SANDRA KRALJEVIC PAVELIC
LABEL-FREE MASS SPECTROMETRIC PROFILING OF URINARY PROTEINS AND METABOLITIES FROM PAEDIATRIC IDIOPATHIC NEPHROTIC SYNDROME | PDF