34. Seminar za liječnike i medicinske sestre

XXXIV. SEMINAR ZA LIJEČNIKE I MEDICINSKE SESTRE, SPLIT 24. do 28. travnja 2017. Hotel President Starčevićeva 1, Split

Kliknite za preuzimanje programa

 

Paediatr Croat Vol.61 Suppl 1 2017
PEDIATRIA CROATICA
UDK 616-053.2 CODEN PCROE6 ISSN 1330-724X; Vol. 61 Suppl 1 2017

JELENA VOJINOVIĆ, DRAGANA LAZAREVIĆ, LJILJANA PEJČIĆ, MARIJA RATKOVIĆ-JANKOVIĆ,
IVANA NIKOLIĆ, MILICA JAKOVLJEVIĆ
ADVANCES IN ULTRASOUND APPLICATION IN JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS/NAPREDAK U PRIMJENI ULTRAZVUKA U JUVENILNOM IDIOPATSKOM ARTRITISU | PDF

SLAVICA DAJAK, PERA ERCEG-MAGLIĆ, HANIJA DADIĆ-JADRIĆ, JELA MRATINOVIĆ-MIKULANDRA, BRANKA SKELIN
HEMOLITIČKA BOLEST FETUSA I NOVOROĐENČETA U SPLITSKODALMATINSKOJ ŽUPANIJI: PETNAESTOGODIŠNJA RETROSPEKTIVNA STUDIJA | PDF

IGOR LONGO
RODITELJSTVO SE MOŽE I TREBA UČITI | PDF
KATJA ĆURIN, MIRNA MAMIĆ, TATJANA PULJAK, IVANA GJELDUM
KOLIKA JE ULOGA JAVNOG ZDRAVSTVA U PREVENCIJI ALERGIJA DIŠNOG SUSTAVA KOD DJECE | PDF
MARIJA JELUŠIĆ, MARIJAN FRKOVIĆ
NOVI KLASIFIKACIJSKI KRITERIJI SISTEMSKOG ERITEMSKOG LUPUSA, SINDROMA AKTIVACIJE MAKROFAGA I VASKULITISA | PDF
KRISTINA POTOČKI, KSENIJA ŠTEKIĆ-NOVAČKI, TIHANA BALAŠKO
VAŽNOST MAGNETNE REZONANCIJE U DIJAGNOSTICI JUVENILNOG IDIOPATSKOG ARTRITISA I JUVENILNOG DERMATOMIOZITISA | PDF
LANA TAMBIĆ BUKOVAC, MARIJA ŠENJUG PERICA
RAYNAUDOV SINDROM | PDF
MARIJAN FRKOVIĆ, MARIJA JELUŠIĆ
NOVOSTI U ETIOPATOGENEZI I LIJEČENJU IgA VASKULITISA (HENOCH-SCHÖNLEINOVE PURPURE) | PDF
ALENKA GAGRO
CIJEPLJENJE DJECE S UPALNIM REUMATSKIM BOLESTIMA | PDF
SAŠA SRŠEN, MARIJA JELUŠIĆ
KAKO POBOLJŠATI KVALITETU ŽIVOTA DJECE S UPALNIM REUMATSKIM BOLESTIMA | PDF
NEVEN ČAČE
TREBA LI SE BOJATI GRUDNE BOLI U DJECE | PDF
SANJA DORNER, MIRNA SIPL, KREŠIMIR IŽAKOVIĆ
PRIROĐENA SRČANA GREŠKA I TJELESNA AKTIVNOST | PDF
DANIEL DILBER
ZNAČAJ POZNAVANJA KARDIOPULMONALNIH INTERAKCIJA U ZBRINJAVANJU BOLESNIKA S PRIROĐENIM SRČANIM GREŠKAMA | PDF
VITOMIR METLIČIĆ
PREVENCIJA BAKTERIJSKOG ENDOKARDITISA U DJECE S BOLEŠĆU SRCA | PDF
VESNA HERCEG-ČAVRAK, VIŠNJA TOKIĆ PIVAC
NOVE SMJERNICE U DIJAGNOSTICI I LIJEČENJU HIPERTENZIJE U DJECE I ADOLESCENATA | PDF
MAJA HRABAK-PAAR, TIHANA BALAŠKO
ULOGA MAGNETNE REZONANCIJE SRCA U OBRADI BOLESNIKA S PRIROĐENIM SRČANIM GREŠKAMA | PDF | VIDEO | LEGENDA VIDEA
DAVOR PULJEVIĆ
ELEKTROFIZIOLOŠKO LIJEČENJE ARITMIJA KOD DJECE | PDF
RAJKA LULIĆ JURJEVIĆ, TATJANA LUKANOVIĆ, MARTA RAKIĆ
FETALNA EHOKARDIOGRAFIJA U RANOM OTKRIVANJU PRIROĐENIH SRČANIH GREŠAKA | PDF
JOVAN KOŠUTIĆ, IVANA CEROVIĆ, SERGEJ PRIJIĆ, ANA VUJIĆ
MJESTO I ULOGA INTERVENTNIH KARDIOLOŠKIH POSTUPAKA U LIJEČENJU PRIROĐENIH SRČANIH GREŠAKA U NOVOROĐENČADI | PDF
DALIBOR ŠARIĆ
MARFANOV SINDROM I DRUGE AORTOPATIJE DJEČJE DOBI | PDF
IVO BARIĆ, DANIJELA PETKOVIĆ RAMADŽA, TAMARA ŽIGMAN
KARDIOMIOPATIJE ZBOG NASLJEDNIH METABOLIČKIH BOLESTI - STARI I NOVI IZAZOVI | PDF
NIKOLA KOLJA POLJAK, BARBARA BLAGAIĆ
TONZILOADENOIDEKTOMIJA: OPERIRAMO LI PREMALO ILI PREVIŠE? | PDF
BORUT MARN, IRENA BABIĆ, SANJA VLAHOVIĆ, IRIS ŽULJ, MLADEN IVKOVIĆ, KRSTO DAWIDOWSKY
RANA POSTNATALNA TRAJNA OŠTEĆENJA SLUHA U HRVATSKOJ I VAŽNOST PEDIJATRA U RANOM PREPOZNAVANJU | PDF
ŽELJKA ROJE
AKUTNA UPALA SREDNJEG UHA U DJECE: DILEME I SAVJETI | PDF
ANDRIJANA VČEVA, ŽELJKO ZUBČIĆ, HRVOJE MIHALJ, TIHANA MENDEŠ
ALERGIJSKI RINITIS U DJECE | PDF
DUŠKA GLAVAŠ MARKOV, ŽANA SOKOLIĆ
TVORBE GLAVE I VRATA U DJECE | PDF
BORUT MARN, MIROSLAV HARJAČEK, IRENA BABIĆ
JUVENILNI RECIDIVIRAJUĆI PAROTITIS I NEKE AUTOIMUNOSNE I AUTOUPALNE BOLESTI U DJEČJOJ OTORINOLARINGOLOGIJI | PDF
TOMISLAV BAUDOIN, ANDRO KOŠEC, MARTINA RADETIĆ, BORIS JELAVIĆ, ORJENA ŽAJA
BAUDOIN-KOŠECOV TEST VJEROJATNOSTI DIJAGNOZE LARINGOFARINGEALNOG REFLUKSA U DJECE | PDF
SUZANA MIMICA MATANOVIĆ
REGULATORNI ASPEKTI I KLINIČKA ISTRAŽIVANJA U PEDIJATRIJI | PDF
MILICA BAJČETIĆ
SIGURNOST PRIMJENE I INTERAKCIJE LIJEKOVA U DJEČJEM UZRASTU | PDF
NADA BOŽINA, IVA KLARICA DOMJANOVIĆ, LANA GANOCI
FARMAKOGENOMIKA U PEDIJATRIJSKOJ POPULACIJI | PDF
VIKTORIJA ERDELJIĆ TURK
FARMAKOTERAPIJA U TRUDNOĆI I DOJENJU | PDF
DARKO RICHTER
CJEPIVO KAO LIJEK | PDF
MARIO ĆUK, VLADIMIR TRKULJA, ROBERT LIKIĆ, NEVEN VUCELIĆ, IVETA ŠIMIĆ, JURICA VUKOVIĆ
BIOSLIČNI LIJEKOVI U PEDIJATRIJI | PDF
GORAN TEŠOVIĆ
PRIMJENA STARIH ANTIBIOTIKA U LIJEČENJU MULTIPLOREZISTENTNIH BAKTERIJA U PEDIJATRIJI | PDF
JELENA ROGANOVIĆ, JELENA RADIĆ-NIŠEVIĆ
FARMAKOLOŠKO LIJEČENJE BOLI U DJECE S MALIGNIM BOLESTIMA | PDF
MILAN STANOJEVIĆ
VITAMIN K ZA PREVENCIJU I LIJEČENJE HEMORAGIJSKE BOLESTI NOVOROĐENČETA ILI KRVARENJA ZBOG NEDOSTATKA VITAMINA K | PDF
ARNES REŠIĆ, NIVES PUSTIŠEK
FARMAKOTERAPIJA DOJENAČKIH HEMANGIOMA | PDF
MARTIN ĆUK, SLAVEN ABDOVIĆ, ŽELJKA MUSTAPIĆ
LIJEKOVI I AKUTNA BUBREŽNA OZLJEDA | PDF
IGOR PRPIĆ, IVANA KOLIĆ, ŽELJANA JOTANOVIĆ
PRIMJENA ANTIEPILEPTIČKIH LIJEKOVA U DJEČJOJ DOBI - GENERICI ILI ORIGINALNI LIJEKOVI? | PDF
IVETA ŠIMIĆ, KATARINA BOBAN, LUCIJA ZLOPAŠA, LUCIJA KONOSIĆ
LIJEČENJE HIPERKOLESTEROLEMIJE U DJECE | PDF Zbornik radova za medicinske sestre
Zbornik radova za medicinske sestre

XXXIV seminar - Zbornik radova za medicinske sestre
Kazalo

JELENA VOJINOVIĆ, DRAGANA LAZAREVIĆ, LJILJANA PEJČIĆ, MARIJA RATKOVIĆ-JANKOVIĆ, IVANA NIKOLIĆ, MILICA JAKOVLJEVIĆ
ADVANCES IN ULTRASOUND APPLICATION IN JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS / NAPREDAK U PRIMJENI ULTRAZVUKA U JUVENILNOM IDIOPATSKOM ARTRITISU | PDF
TANJA LUPIERI
STOLJETNA TRADICIJA RAZVOJA OBRAZOVANJA MEDICINSKIH SESTARA U HRVATSKOJ (1882.-2017.) "OD MEDICINSKE SESTRE POMOĆNICE DO DOKTORA ZNANOSTI" | PDF
SLAVICA DAJAK, PERA ERCEG-MAGLIĆ, HANIJA DADIĆ-JADRIĆ, JELA MRATINOVIĆ-MIKULANDRA, BRANKA SKELIN
HEMOLITIČKA BOLEST FETUSA I NOVOROĐENČETA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI: PETNAESTOGODIŠNJA RETROSPEKTIVNA STUDIJA | PDF
IGOR LONGO
RODITELJSTVO SE MOŽE I TREBA UČITI | PDF
TATJANA JUKIĆ, ANDREJA PREDRIJEVAC
POTEŠKOĆE HRANJENJA DJECE SA SRČANIM BOLESTIMA | PDF
SANJA DORNER, MIRNA SIPL, KREŠIMIR IŽAKOVIĆ
PRIROĐENA SRČANA GREŠKA I TJELESNA AKTIVNOST | PDF
VLATKA SEMENIĆ
ZBRINJAVANJE DJETETA S KARDIOMIOPATIJOM | PDF
GORDANA ZATEZALO, TANJA PRISUDA, MARIJANA BULUM, SVEMIRKA SOLAR
ZBRINJAVANJE I TRAJNO PRAĆENJE DJECE NAKON TRANSPLANTACIJE SRCA | PDF
ANTONIJA MARIĆ
IZVANTJELESNA MEMBRANOZNA OKSIGENACIJA I KONTINUIRANE METODE NADOMJEŠTAJA BUBREŽNE FUNKCIJE | PDF
LANA NOVAK
ZBRINJAVANJE DJECE SA SUPRAVENTRIKULARNOM TAHIKARDIJOM | PDF
KARMEN HENGSTER MOVRIĆ, MARTA RAKIĆ, LJUBICA MIĆANOVIĆ, TATJANA LUKANOVIĆ, RAJKA LULIĆ JURJEVIĆ
PRENATALNO PRAĆENJE FETALNOG SRCA | PDF
JASMINKA MIKULIĆ, GORDANA ZATEZALO, VESNA STRELAR, IVAN MALČIĆ
EDUKACIJA RODITELJA I DJECE NA ANTIKOAGULACIJSKOJ TERAPIJI | PDF
FRANCISKA CVETKO, SERAFINA BARIŠIĆ, VLASTA BASTAIĆ, ŽELJKA BOLFAN, ZDENKA STIPANOVIĆ, JASNA BELOŠEVIĆ, DANICA GRGURIĆ
SESTRINSKI ASPEKTI SKRBI ZA DJECU S JUVENILNOM SKLERODERMIJOM | PDF
DANICA GRGURIĆ, SERAFINA BARIŠIĆ, VLASTA BASTAIĆ, ZDENKA STIPANOVIĆ, JASNA BELOŠEVIĆ, FRANCISKA CVETKO
OSOBITOSTI ZDRAVSTVENE NJEGE DJECE OBOLJELE OD SISTEMSKIH VASKULITISA | PDF
SAŠA SRŠEN, MARIJA JELUŠIĆ
KAKO POBOLJŠATI KVALITETU ŽIVOTA DJECE S UPALNIM REUMATSKIM BOLESTIMA | PDF
ELIZABETA KRALJ KOVAČIĆ, JASNA ČONDA, DUBRAVKA GLUVIĆ, MARIJA PERICA, LANA TAMBIĆ BUKOVAC
KVALITETA ŽIVOTA DJETETA OBOLJELOG OD JUVENILNOG IDIOPATSKOG ARTRITISA | PDF
MARIJA DELIĆ, ANTONIA JENJIĆ
VASKULITIS U CISTIČNOJ FIBROZI - ZBRINJAVANJE DJETETA | PDF
KATJA ĆURIN, MIRNA MAMIĆ, TATJANA PULJAK, IVANA GJELDUM
KOLIKA JE ULOGA JAVNOG ZDRAVSTVA U PREVENCIJI ALERGIJA DIŠNOG SUSTAVA KOD DJECE | PDF
SANDRA ŽIROVČIĆ RAJKOVIĆ
PATOLOŠKE PROMJENE GRKLJANA U DJEČJOJ DOBI | PDF
KSENIJA KOVAČIĆ
RAZLIKE U DOŽIVLJAJU BOLI NAKON OPERACIJE KRAJNIKA KOD DJECE RAZLIČITIH OBILJEŽJA | PDF
DRAGICA SEVERINAC
ZDRAVSTVENA SKRB DJETETA S TRAHEOSTOMOM | PDF
NIKOLA KOLJA POLJAK, BARBARA BLAGAIĆ
TONZILOADENOIDEKTOMIJA: OPERIRAMO LI PREMALO ILI PREVIŠE? | PDF
BORUT MARN, IRENA BABIĆ, SANJA VLAHOVIĆ, IRIS ŽULJ, MLADEN IVKOVIĆ, KRSTO DAWIDOWSKY
RANA POSTNATALNA TRAJNA OŠTEĆENJA SLUHA U HRVATSKOJ I VAŽNOST PEDIJATRA U RANOM PREPOZNAVANJU | PDF
ŽELJKA ROJE
AKUTNA UPALA SREDNJEG UHA U DJECE: DILEME I SAVJETI | PDF
ANDRIJANA VČEVA, ŽELJKO ZUBČIĆ, HRVOJE MIHALJ, TIHANA MENDEŠ
ALERGIJSKI RINITIS U DJECE | PDF
DUŠKA GLAVAŠ MARKOV, ŽANA SOKOLIĆ
TVORBE GLAVE I VRATA U DJECE | PDF
BORUT MARN, MIROSLAV HARJAČEK, IRENA BABIĆ
JUVENILNI RECIDIVIRAJUĆI PAROTITIS I NEKE AUTOIMUNOSNE I AUTOUPALNE BOLESTI U DJEČJOJ OTORINOLARINGOLOGIJI | PDF
TOMISLAV BAUDOIN, ANDRO KOŠEC, MARTINA RADETIĆ, BORIS JELAVIĆ, ORJENA ŽAJA
BAUDOIN-KOŠECOV TEST VJEROJATNOSTI DIJAGNOZE LARINGOFARINGEALNOG REFLUKSA U DJECE | PDF
MARIJANA BRTAN, MATEJA ČIZMIĆ, MARELA ŠAIN TUKA
UPALE UHA U DJEČJOJ DOBI - ZDRAVSTVENA NJEGA | PDF
ANA KOVAČEVIĆ, MILICA VUKSANOVIĆ, SANDA BARIČEVIĆ
KADA DIJETE SLABIJE ČUJE! | PDF
NIKOLINA FERENAC
OBJEKTIVNA AUDIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA U DOJENČADI I MALE DJECE | PDF
TAMARA TOMIĆ, NATALIJA IVKOVIĆ
POLISOMNOGRAFIJA KAO DIJAGNOSTIČKA METODA IZBORA ZA DIJAGNOZU I EVALUACIJU OPSTRUKCIJSKE APNEJE U SPAVANJU U DJECE | PDF
NATALIJA IVKOVIĆ, TAMARA TOMIĆ
OPSTRUKCIJSKA APNEJA TIJEKOM SPAVANJA KOD DJECE I METODE LIJEČENJA | PDF
NATAŠA VORKAPIĆ, MIRELA PIVAC
INFORMIRANOST RODITELJA O PRIMJENI ANTIPIRETIKA I DRUGIH METODA SNIŽAVANJA TJELESNE TEMPERATURE | PDF
ANA ČUČIĆ
POSEBNOSTI U LIJEČENJU ENCEFALITISA U DJECE I ADOLESCENATA - ZADACI MEDICINSKE SESTRE | PDF
MIRJAM ZRILIĆ, GORDANA BUKOVINA, ARNES REŠIĆ
KOLIKO POZNAJEMO PARACETAMOL? TERAPIJSKO DJELOVANJE I OTROVANJE | PDF
ANKICA DOMLJAN, MARINA SIKAVICA, JULIJANA BRALO
PRIMJENA BIOLOŠKE TERAPIJE U DNEVNOJ BOLNICI - NAŠA ISKUSTVA | PDF
MARIJA VODOPIJA, SILVIJA ORTULAN, MARTINA JAKUŠ, MIRJANA TURKALJ
HIPOSENZIBILIZACIJA NA OPNOKRILCE | PDF
IVA DOJČIĆ, MARELA ŠAIN TUKA, MATEJA ČIZMIĆ
HEREDITARNI ANGIOEDEM - SPECIFIČNOST TERAPIJE - PRIKAZ SLUČAJA | PDF
MILAN STANOJEVIĆ
VITAMIN K ZA PREVENCIJU I LIJEČENJEHEMORAGIJSKE BOLESTI NOVOROĐENČETA ILI KRVARENJA ZBOG NEDOSTATKA VITAMINA K | PDF
ARNES REŠIĆ, NIVES PUSTIŠEK
FARMAKOTERAPIJA DOJENAČKIH HEMANGIOMA | PDF
MARTIN ĆUK, SLAVEN ABDOVIĆ, ŽELJKA MUSTAPIĆ
LIJEKOVI I AKUTNA BUBREŽNA OZLJEDA | PDF
IGOR PRPIĆ, IVANA KOLIĆ, ŽELJANA JOTANOVIĆ
PRIMJENA ANTIEPILEPTIČKIH LIJEKOVA U DJEČJOJ DOBI - GENERICI ILI ORIGINALNI LIJEKOVI? | PDF
IVETA ŠIMIĆ, KATARINA BOBAN, LUCIJA ZLOPAŠA, LUCIJA KONOSIĆ
LIJEČENJE HIPERKOLESTEROLEMIJE U DJECE | PDF

 

hpps_logo300.png