36. Seminar za liječnike i medicinske sestre

XXXVI. SEMINAR ZA LIJEČNIKE I MEDICINSKE SESTRE, SPLIT 08. do 12. travnja 2019. godine.

President Starčevićeva 1, Split

Paediatr Croat Vol.63 Suppl 1 2019
PEDIATRIA CROATICA
UDK 616-053.2 CODEN PCROE6 ISSN 1330-724X; Vol. 63 Suppl 1 2019

SENKA MESIHOVIĆ-DINAREVIĆ, LUTVO SPORIŠEVIĆ, BERISLAV TOPIĆ, VJEKOSLAV KRŽELJ, SANJA JURIŠIĆ, GRIT KIRSTENSARIĆ, SENAD SARIĆ, ANES JOGUNČIĆ, SAMIR PROHIĆ, AIDA RAMIĆ

MOGUĆI NOVI FAKTOR RIZIKA ZA PREMATURITET I KARDIOVASKULARNE BOLESTI U DJECE | PDF

ANA BOGDANIĆ, PETRA MATKOVIĆ

SOMATIZACIJA U DJECE: PREPOZNAVANJE - PRIOPĆAVANJE DIJAGNOZE - TRETMAN | PDF

LAVINIA LA GRASTA SABOLIĆ, MARIJA POŽGAJ ŠEPEC, GORDANA STIPANČIĆ

NEONATALNI DIJABETES - OD KLINIČKE PREZENTACIJE, PREKO MOLEKULARNOG MEHANIZMA DO TERAPIJE | PDF

GORDANA STIPANČIĆ, MARIJA POŽGAJ ŠEPEC, LAVINIA LA GRASTA SABOLIĆ

TIP 1 ŠEĆERNA BOLEST U DJECE I ADOLESCENATA | PDF

SAŠA ŽIVIĆ, SANDRA STANKOVIĆ, JELENA VUČIĆ, KARIN VASIĆ, TATJANA STANKOVIĆ, DEJAN MILOJEVIĆ
MOŽE LI SE TIP 1 DIJABETESA PREVENIRATI? | PDF

ZRINKA KAČIĆ MILIČIĆ

EPIDEMIOLOGIJA TIP 1DIJABETESA | PDF

SREĆKO SEVERINSKI

BOLESTI PRIDRUŽENE TIP 1 DIJABETES MELITUSU | PDF

JOVAN VLAŠKI, IVANA VORGUČIN

TIP 2 DIJABETES MELITUS U DJECE I ADOLESCENATA | PDF

NATAŠA ROJNIĆ PUTAREK

MODY | PDF

IVONA BUTORAC AHEL, SREĆKO SEVERINSKI, KRISTINA BARABA DEKANIĆ, IVANA KOLIĆ

KRONIČNE KOMPLIKACIJE U ADOLESCENTICE S LOŠOM REGULACIJOM TIP 1 ŠEĆERNE BOLESTI | PDF

MAJA VUČINIĆ

MITOHONDRIJSKI DIJABETES I DIJABETES MELITUS U SINDROMSKIM BOLESTIMA | PDF

MARINA GRUBIĆ, ANA BOGDANIĆ

PSIHOLOŠKA PODRŠKA DJECI I ADOLESCENTIMA S DIJABETESOM I NJIHOVIM RODITELJIMA | PDF

ZORANA GRUBIĆ

ULOGA GENA SUSTAVA HLA U ENDOKRINIM BOLESTIMA I ŠEĆERNOJ BOLESTI TIPA 1 | PDF

VESNA KUŠEC

KRITIČKI PRISTUP LABORATORIJSKIM NALAZIMA U ENDOKRINOLOGIJI | PDF

KATJA DUMIĆ KUBAT, DUJE BRAOVAC, MAJA VINKOVIĆ

KONGENITALNA ADRENALNA HIPERPLAZIJA | PDF

NEVENA KRNIĆ

ADRENALNA INSUFICIJENCIJA | PDF

IVANA UNIĆ ŠABAŠOV

HIPERKORTIZOLIZAM U PEDIJATRIJSKIH BOLESNIKA - CUSHINGOV SINDROM I CUSHINGOVA BOLEST | PDF

VALENTINA MATIJEVIĆ, ANDREA ROIĆ CVITKOVIĆ, MIRJANA MARTIĆ

GIGER MD - NOVI IZAZOV U RE/HABILITACIJI | PDF

ANKO ANTABAK, DINO PAPEŠ, KLARA KARLO, KREŠIMIR BULIĆ, FILIP JURIĆ, RENATO IVELJ, TOMISLAV LUETIĆ, PORIN PERIĆ

KIRURŠKI STAVOVI FIZIKALNE TERAPIJE U OZLIJEĐENE DJECE

 | PDF

KATARINA BOŠNJAK-NAĐ, HELENA KAPITANOVIĆ VIDAK, DOLORES PETROVIĆ, MIRNA TOMAŠKOVIĆ, IDA NAĐ

RANO OTKRIVANJE VISOKONEURORIZIČNE DJECE I

UKLJUČIVANJE U PROGRAME RANE INTERVENCIJE

| PDF

ASIJA ROTA ČEPRNJA, MIRJANA JUKICA, VESNA BILANĐIĆ, TONI ČEPRNJA, DINKO PIVALICA

BOBATH KONCEPT U HABILITACIJI VISOKONEURORIZIČNE DJECE | PDF

DARKO KRAGULJAC

FARMAKOTERAPIJA U LIJEČENJU SPASTICITETA | PDF

STELA RUTOVIĆ, NIKOLINA KRISTIĆ CVITANOVIĆ, JOSIP GLAVIĆ

NEUROREHABILITACIJA ROBOTIKOM U PEDIJATRIJI | PDF

MIRJANA IVKIĆ, BLAŽENKA BROZOVIĆ

RANA LOGOPEDSKA INTERVENCIJA KOD VISOKONEURORIZIČNE DJECE | PDF

ANDREJA MOSLAVAC, KATARINA BOŠNJAK-NAĐ, HELENA KAPITANOVIĆ VIDAK

RANA STIMULACIJA VIDA KOD VISOKONEURORIZIČNE DJECE | PDF

IRENA IVKOVIĆ-JUREKOVIĆ, MARTA NAVRATIL, DARKO RICHTER

ANAFILAKSIJA | PDF

MARTA NAVRATIL, IRENA IVKOVIĆ-JUREKOVIĆ

SPECIFIČNA IMUNOTERAPIJA OTROVOM OPNOKRILCA  | PDF

IRENA IVKOVIĆ-JUREKOVIĆ, MARTA NAVRATIL

ALERGIJSKE REAKCIJE NA CJEPIVA | PDF

DARKO RICHTER

HIPER-IGE U PRIMARNIM IMUNODEFICIJENCIJAMA - DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI IZAZOV  | PDF

MIRJANA TURKALJ, IVA MRKIĆ KOBAL, DAMIR ERCEG

ALERGEN SPECIFIČNA IMUNOTERAPIJA U LIJEČENJU ALERGIJSKIH BOLESTI | PDF

DARKO RICHTER, IRENA IVKOVIĆ-JUREKOVIĆ

NEOBIČNI OBLIK ANAFILAKSIJE, DESENZITIZACIJA I PROVOKACIJA LIJEKOM PDF

NIVES PUSTIŠEK, SUZANA LJUBOJEVIĆ HADŽAVDIĆ

ATOPIJSKI DERMATITIS  | PDF

BLAŽENKA KLJAIĆ BUKVIĆ

ALERGIJA NA HRANU  | PDF

IVA MRKIĆ KOBAL, MIRJANA TURKALJ

KOMPONENTNA DIJAGNOSTIKA ALERGIJSKIH BOLESTI | PDF

NEDA ABERLE

GASTROINTESTINALNA NE-IGE ALERGIJA NA HRANU  | PDF

NEIRA PUIZINA-IVIĆ, DUBRAVKA VUKOVIĆ, ANA SANADER VUČEMILOVIĆ, ADELA MARKOTA ČAGALJ, ANA BUBIĆ, MARA DRNAS

URTIKARIJA | PDF

SRĐAN BANAC

ALERGIJA U DJEČJOJ ASTMI | PDF

NEVEN PAVLOV

LIJEČENJE AKUTNE ASTME U DJECE | PDF

JELENA VOJINOVIĆ, TATJANA STANKOVIĆ, DRAGANA LAZAREVIĆ, MARIJA RATKOVIĆ-JANKOVIĆ, IVANA NIKOLIĆ

CIJEPLJENJE IMUNOKOMPROMITIRANE DJECE  | PDF

DARKO RICHTER

KONTRAINDIKACIJE, NUSPOJAVE I MJERE OPREZA PRILIKOM CIJEPLJENJA DJECE | PDF

ALENKA GAGRO

AUTOINFLAMATORNE BOLESTI: OD KLASIFIKACIJE DO PROGNOZE  | PDF

Zbornik radova za medicinske sestre

XXXVI seminar - Zbornik radova za medicinske sestre

KAZALO

SENKA MESIHOVIĆ-DINAREVIĆ, LUTVO SPORIŠEVIĆ, BERISLAV TOPIĆ, VJEKOSLAV KRŽELJ, SANJA JURIŠIĆ, GRIT KIRSTEN-SARIĆ, SENAD SARIĆ, ANES JOGUNČIĆ, SAMIR PROHIĆ, AIDA RAMIĆ

MOGUĆI NOVI FAKTOR RIZIKA ZA PREMATURITET I KARDIOVASKULARNE BOLESTI U DJECE  | PDF

ANA BOGDANIĆ, PETRA MATKOVIĆ

SOMATIZACIJA U DJECE: PREPOZNAVANJE - PRIOPĆAVANJE DIJAGNOZE - TRETMAN  | PDF

BORISLAV VALJAN

VAŽNOST I ULOGA FIZIOTERAPEUTA NA KLINICI ZA PEDIJATRIJU  | PDF

BISERKA ŠTAJNKLER

PREURANJENI PUBERTET | PDF

ANA DUGONJIĆ, MARIJA ODRLJIN, BOŽENA ŠAMIJA

AKUTNA I HITNA STANJA U DJECE SA ŠEĆERNOM BOLESTI | PDF

DANIJELA NOŽINIĆ

SESTRINSKA SKRB ZA DIJETE S TRANZITORNIM NEONATALNIM DIJABETESOM - PRIKAZ SLUČAJA | PDF

SANDRA HRANIĆ, ĐURĐICA LENDIĆ

TRANZICIJA DJECE SA ŠEĆERNOM BOLESTI TIP 1 IZ PEDIJATRIJSKE U INTERNISTIČKU SKRB | PDF

NERINA CVJETKOVIĆ, LEANN COLEMAN BOŽIĆ

KAKO POBOLJŠATI KOMUNIKACIJU DIJABETOLOŠKOG TIMA? | PDF

ŠEJLA KOVAČEVIĆ, ELVISA ARZIĆ

UČESTALOST DIJABETES MELLITUSA TIP 1 KOD DJECE I ADOLESCENATA NA PODRUČJU UNSKO-SANSKOG KANTONA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE | PDF

SANJA MATKOVIĆ, NADICA JELOVČIĆ

EDUKACIJA NOVOOTKRIVENOG BOLESNIKA SA ŠEĆERNOM BOLESTI TIP 1 BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI - PRIKAZ SLUČAJA | PDF

JASNA RADANOVIĆ, EMINA CERIĆ, MAJA VINKOVIĆ

UREĐAJI ZA KONTINUIRANO MJERENJE KONCENTRACIJE GLUKOZE U INTERSTICIJSKOJ TEKUĆINI | PDF

BORISLAV VALJAN

USPOREDBA UTJECAJA VISOKO INTENZIVNOG INTERVALNOG TRENINGA I KONVENCIONALNOG NAČINA AEROBNOG TRENINGA NA PROCIJENJENI PRIMITAK KISIKA KOD ADOLESCENATA S PREKOMJERNOM TJELESNOM MASOM | PDF

NIKOLINA STUPNIŠEK, SUZANA SKOČILIĆ KOTNIK

TERAPIJSKI UČINCI VOJTA TERAPIJE NA POROĐAJNE LEZIJE PLEXUS BRACHIALISA KOD DJECE | PDF

JASMINA BIŠĆAN, TATJANA BAKARIĆ, SILVANA TURKALJ

VAŽNOST FIZIKALNE TERAPIJE U LIJEČENJU ONKOLOŠKIH PEDIJATRIJSKIH BOLESNIKA | PDF

MARTEA KONSA

PRIMJENA RADA NA FASCIJI U NEURORAZVOJNOM TRETMANU I KOD DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU  | PDF

ANITA MUJAKIĆ

KRONIČNA BOL DJECE | PDF

PETRA DURAN

KONGENITALNI HIPOTIREOIDIZAM NOVOROĐENČADI HOSPITALIZIRANE U KLINICI ZA DJEČJE BOLESTI KBC SPLIT OD SIJEČNJA 2009. DO PROSINCA 2018. GODINE | PDF

ANICA KERESMAN, GORANA LEVAČIĆ, ANAMARIJA MRKONJIĆ

ALERGIJE NA LIJEKOVE U PEDIJATRIJSKOJ POPULACIJI - ULOGA MEDICINSKE SESTRE | PDF

ALEN SADIKOVIĆ, SNJEŽANA GALIĆ LUKŠIĆ

ALERGIJSKA REAKCIJA NAKON INGESTIJE MAGAREĆEG MLIJEKA - PRIKAZ SLUČAJ | PDF

MARIJA VODOPIJA, KATARINA BOGOVIĆ, MARTINA JAKUŠ, MIRJANA TURKALJ

ORALNA IMUNOTERAPIJA DJECE ALERGIČNE NA JAJA | PDF

SILVIJA ORTULAN

ATOPIJSKI DERMATITIS - IZAZOVI U SVAKODNEVNOM RADU - PRIKAZ SLUČAJA | PDF

VALENTINA MATIJEVIĆ, ANDREA ROIĆ CVITKOVIĆ, MIRJANA MARTIĆ

GIGER MD - NOVI IZAZOV U RE/HABILITACIJI | PDF

ANKO ANTABAK, DINO PAPEŠ, KLARA KARLO, KREŠIMIR BULIĆ, FILIP JURIĆ, RENATO IVELJ, TOMISLAV LUETIĆ, PORIN PERIĆ

KIRURŠKI STAVOVI FIZIKALNE TERAPIJE U OZLIJEĐENE DJECE | PDF

KATARINA BOŠNJAK-NAĐ, HELENA KAPITANOVIĆ VIDAK, DOLORES PETROVIĆ, MIRNA TOMAŠKOVIĆ, IDA NAĐ

RANO OTKRIVANJE VISOKONEURORIZIČNE DJECE I UKLJUČIVANJE U PROGRAME RANE INTERVENCIJE  | PDF

ASIJA ROTA ČEPRNJA, MIRJANA JUKICA, VESNA BILANĐIĆ, TONI ČEPRNJA, DINKO PIVALICA

BOBATH KONCEPT U HABILITACIJI VISOKONEURORIZIČNE DJECE | PDF

DARKO KRAGULJAC

FARMAKOTERAPIJA U LIJEČENJU SPASTICITETA | PDF

STELA RUTOVIĆ, NIKOLINA KRISTIĆ CVITANOVIĆ, JOSIP GLAVIĆ

NEUROREHABILITACIJA ROBOTIKOM U PEDIJATRIJI  | PDF

MIRJANA IVKIĆ, BLAŽENKA BROZOVIĆ

RANA LOGOPEDSKA INTERVENCIJA KOD VISOKONEURORIZIČNE DJECE | PDF

ANDREJA MOSLAVAC, KATARINA BOŠNJAK-NAĐ, HELENA KAPITANOVIĆ VIDAK

RANA STIMULACIJA VIDA KOD VISOKONEURORIZIČNE DJECE  | PDF

GORANA LEVAČIĆ, ANICA KERESMAN, DOLORES BZIK, INES STANIĆ

ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA S PRIMARNIM IMUNODEFICIJENCIJAMA  | PDF

NIKOLINA BEDEKOVIĆ

VARIJABILNA IMUNODEFICIJENCIJA U DJEČJOJ DOBI | PDF

ANKICA DOMLJAN, MARIJANA ROGULJ

ZDRAVSTVENA SKRB ZA DIJETE KOD PRIMJENE BIOLOŠKE TERAPIJE U ALERGOLOGIJI, U DNEVNOJ BOLNICI  | PDF

MARIJA PEĆINA

KOŽNI TESTOVI U DIJAGNOSTICI ALERGIJE NA LIJEKOVE | PDF

MARIJA DELIĆ

ZBRINJAVANJE DJETETA S ALERGIJSKOM REAKCIJOM NA BOROV PRELAC | PDF

KATARINA LAZANIN, NIKOLINA BEDEKOVIĆ

PLUĆNA EGZACERBACIJA CISTIČNE FIBROZE  | PDF

NIVES PUSTIŠEK, SUZANA LJUBOJEVIĆ HADŽAVDIĆ

ATOPIJSKI DERMATITIS | PDF

BLAŽENKA KLJAIĆ BUKVIĆ

SKRB O TRUDNICAMA I DJECI ZARAŽENIM VIRUSOM HUMANE IMUNODEFICIJENCIJE U ALERGIJA NA HRANU | PDF

IVA MRKIĆ KOBAL, MIRJANA TURKALJ

KOMPONENTNA DIJAGNOSTIKA ALERGIJSKIH BOLESTI | PDF

NEDA ABERLE

GASTROINTESTINALNA NE-IgE ALERGIJA NA HRANU | PDF

NEIRA PUIZINA-IVIĆ, DUBRAVKA VUKOVIĆ, ANA SANADER VUČEMILOVIĆ, ADELA MARKOTA ČAGALJ, ANA BUBIĆ, MARA DRNAS

URTIKARIJA | PDF

SRĐAN BANAC

ALERGIJA U DJEČJOJ ASTMI | PDF

NEVEN PAVLOV

LIJEČENJE AKUTNE ASTME U DJECE | PDF

JELENA VOJINOVIĆ, TATJANA STANKOVIĆ, DRAGANA LAZAREVIĆ, MARIJA RATKOVIĆ-JANKOVIĆ, IVANA NIKOLIĆ

CIJEPLJENJE IMUNOKOMPROMITIRANE DJECE | PDF

 

DARKO RICHTER

KONTRAINDIKACIJE, NUSPOJAVE I MJERE OPREZA PRILIKOM CIJEPLJENJA DJECE | PDF

ALENKA GAGRO

AUTOINFLAMATORNE BOLESTI: OD KLASIFIKACIJE DO PROGNOZE | PDF