Pozdravna riječ

 

Poštovane kolegice i kolege, medicinske sestre i tehničari,

U Splitu će se od 08. do 12. travnja 2019. godine održati 36. Hrvatska proljetna pedijatrijska škola (HPPŠ).

HPPŠ je trajni poslijediplomski tečaj I kategorije s međunarodnim sudjelovanjem. Predavači na Školi su pozvani nastavnici hrvatskih i inozemnih medicinskih fakulteta. Škola je namijenjena pedijatrima, liječnicima školske medicine, liječnicima opće prakse i obiteljske medicine te svim suradnim medicinskim strukama koje se bave zdravstvenom zaštitom djece.

Medicinske sestre i tehničari su integralni dio kliničkog, dijagnostičkog, terapeutskog, habilitacijskog i rehabilitacijskog tima. Stoga se tijekom seminara održavaju i predavanja za medicinske sestre koje rade u zdravstvenoj zaštiti djece. Predavači su liječnici i medicinske sestre koji su priznati stručnjaci za navedena područja.

Osnivači Škole, prof. dr. sc. Miro Juretić i prof. dr. sc. Livio Balarin su utemeljeli koncept rada koji je razlogom dugogodišnjeg tradicionalnog održavanja Hrvatske proljetne pedijatrijske škole te je svrstava među jedinstvene i najprepoznatljivije oblike edukacije, ne samo u Hrvatskoj, nego i izvan hrvatskih granica. Odabrani moderatori za pojedine tematske cjeline po svom nahođenju pozivaju predavače koji se eksperti za područja o kojima drže predavanja. Takav način rada omogućava aktualnost i izvrsnost te je ponovno svake godine izazovan i interesantan sudionicima

Na programu ovogodišnjeg seminara su Endokrinologija, Fizikalna medicina i rehabilitacija te Alergologija i klinička imunologija, uz Uvodna predavanja tijekom otvaranja HPPŠ. Siguran sam da će odabir tema i predavača zadovoljiti sve sudionike Škole.

Tradicija je da se tijekom tjedna održavanja Škole upriliče sastanci Upravnog odbora Hrvatskog pedijatrijskog društva i Upravnog odbora Pedijatrijskog društva - Hrvatskog udruženja medicinskih sestara, zatim povremeno sastanci pojedinih sekcija, okrugli stolovi, tribine, sponzorirana predavanja te brojni sadržaji društvenog programa, gdje se nastoje razmijeniti stručna iskustva i znanja, a svakako sklopiti nova prijateljstva, te produbiti stara.

Kolegice i kolege, medicinske sestre i tehničari, čast mi je u ime Organizacijskog odbora Hrvatske proljetne pedijatrijske škole pozvati Vas na sudjelovanje na 36. HPPŠ u Splitu od 08. do 12. travnja 2019. godine.

Radujemo se Vašem dolasku, s poštovanjem

Srdačno Vaš

Prof. dr. sc. Vjekoslav Krželj

Voditelj HPPŠ