Obavijesti

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT - KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI
HRVATSKO PEDIJATRIJSKO DRUŠTVO
HRVATSKO DRUŠTVO ZA ŠKOLSKU I SVEUČILIŠNU MEDICINU
HRVATSKA UDRUGA MEDICINSKIH SESTARA - PEDIJATRIJSKO DRUŠTVO

SVEUČILIŠTE U SPLITU - SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA

 

TRIDESETSEDMI SEMINAR
HRVATSKA PROLJETNA PEDIJATRIJSKA ŠKOLA

Split, 19. - 23. travnja 2021. godine

Stručni savjetnici: prof. dr. sc. Livio Balarin
prof. dr. sc. Vjekoslav Krželj
Voditeljica: doc. dr. sc. Radenka Kuzmanić Šamija

(prva obavijest)

Škola je namijenjena pedijatrima, liječnicima školske, opće i obiteljske medicine, liječnicima suradnih medicinskih specijalizacija te medicinskim sestrama koje skrbe o djeci. Hrvatska liječnička komora i Hrvatska komora medicinskih sestara boduju sudjelovanje na seminaru prema pravilnicima komora.

Na programu ovogodišnjeg seminara su sljedeće teme:

OTVARANJE SEMINARA I
UVODNA PREDAVANJA

(19.04.2020)
Moderatori   - prof. dr. sc. Vjekoslav Krželj
                         doc. dr. sc. Radenka Kuzmanić Šamija
HEMATOLOGIJA I ONKOLOGIJA
(19 i 20.04.2020)
Moderatori   - prof. dr. sc. Ernest Bilić
                         prof. dr.sc. Jelena Roganović
                         prof. dr.sc. Jasminka Stepan Giljević
RADIOLOGIJA U PEDIJATRIJI
(21.04.2020)
Moderatori    - doc. dr. sc. Krešimir Dolić
                          prof. dr. sc. Damir Miletić
                          prof. dr. sc. Goran Roić
HITNOSTI U PEDIJATRIJI
(22. i 23.04.2020)

Moderatori   - prof. dr. sc. Julije Meštrović
                        
prim. dr. Milivoj Novak

                         doc. dr. sc. Branka Polić
                         doc. dr. sc. Kristina Lah Tomulić

SEMINAR ZA MEDICINSKE
(19. i 23.04.2020)
Moderatori   - prof. dr. sc. Vjekoslav Krželj
                         Kristina Kužnik, mag. med. techn.
                         Tamara Tomić, bacc. med. techn.

 

Informacije i obavijesti: http://hpps.com.hr