Sponzori i izložbeni prostor

U  Splitu,  od 19.  do 23.  travnja  2021.  godine će se održati trideset sedma HRVATSKA PROLJETNA  PEDIJATRIJSKA  ŠKOLA (HPPŠ),  koja  je  u  travnju  2020.  godine  otkazana  zbog COVID-19 pandemije. Zbog epidemiološke situacije 37. HPPŠ će se održati u hibridnom obliku.  Moderatori će u biti prisutni na licu mjesta te u živo voditi svoje sekcije koje će sudionici s plaćenom kotizacijom pratiti on-line  te  sudjelovati  u  raspravama. 

Predavači će svoja predavanja također održati on-line.Podršku webinara 37.  HPPŠ  će  obaviti  posebno  angažirana  profesionalna tvrtka  za organizaciju on-line kongresa ITEO expert AI. Webinar HPPŠ se održava pod brandom DigitalnaSoba
 

>>> Klikni za detaljnije informacije o ponudama u PDF formatu  <<<
izmjena - 22.02.2021

 

>>> Klikni za detaljnije informacije o sponzoriranim predavanjima za 37. seminar <<<
Novo - 15.04.2021.