Smještaj

Prijave za organiziranje smještaja:

Turistička agencija OMNIVIA - obrt Kaštil Slanica
Poljički trg 2

21310 Omiš
ID: HR-AB-21-17060500102

Kontakt:
 

GSM: 098 813 680; 099 314 6220
Tel/fax: 021/862 238
e-mail: info [at] omnivia.hr
https://omnivia.hr/

 

OMNIVIA-logo-Blue-T2.jpg