Organizatori, voditelji i odbori

Organizator |  Klinički bolnički centar Split, Klinika za dječje bolesti

Stručni organizatori

 • Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko pedijatrijsko društvo
 • Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu
 • Hrvatska udruga medicinskih sestara, Pedijatrijsko društvo
 • Sveučilište u Splitu - Sveučilišni odjel zdravstvenih studija

Voditeljica | Branka Polić

Zamjenik | Joško Markić

Stručni savjetnici  |  Livio Balarin, Vjekoslav Krželj, Radenka Kuzmanić Šamija

Počasni odbor

 • Aida Mujkić
 • Julije Meštrović
 • Veselin Škrabić
 • Ivanka Ercegović
 • Josip Grgurić   
 • Duško Mardešić
 • Mirjana Bogdanović
 • Marija Županović
 • Meira Kraus
 • Dragica Beštak
 • Elvira Laura

Organizacijski odbor

 • Marijan Saraga
 • Bernarda Lozić
 • Ivana Unić
 • Tamara Tomić
 • Kristina Kužnik
 • Marija Meštrović
 • Tanja Kovačević
 • Tatjana Ćatipović Ardalić
 • Željka Karin
 • Biljana Mijač   
 • Sanja Šolić
 • Saša Sršen
 • Davor Petrović
 • Ivana Čulo Čagalj
 • Marko Šimunović
 • Danijela Veljačić
 • Marijan Batinić
 • Ana Skelin Glavaš
 • Mira Talaja

Tehnički organizator

 • ProConventa d.o.o. Putnička agencija
  adresa : Trg Antuna Mihanovića 2, 10040 Zagreb
  tel: +385 (0)1 5804-958
  e-mail: hpps [at] proconventa.hr
   
 • ITEO expert AI d.o.o.
  adresa : Ulica Luke Ibrišimovića 7, HR-10 000 Zagreb
  mob: +385 91 722 32 09
  e-mail: i.antunovic [at] iteo-expert.hr